Foreslår kverning av matavfallet


NY LØSNING: – Montering av matavfallskvern på kjøkkenet kan løse det problemet som håndteringen av matavfallet representerer. Avløpsnettet er et enkelt og hygienisk transportsystem, sier Stokkes varaordfører Walter Brynildsen. FOTO: PER GILDING


Varaordfører Walter Brynildsen (H) i Stokke vil kutte kommunens rekordhøye avfallsgebyr. Han vil teste ut kverning av matavfallet og bruke kloakknettet som transportsystem.

Innbyggere i Stokke kommune må betale mest for å bli kvitt avfallet sitt. Avfallsgebyret i Stokke utgjorde i fjor 1.969 kroner. Det er nesten 600 kroner mer enn i Tønsberg kommune. Årsaken er blant annet at Stokke kommune ikke foretar utsortering av det organiske avfallet. Det følger restavfallet og påfører dermed innbyggerne en betydelig kostnad.

Teste ut
– Vi kan ikke fortsette med dagens ordning. Den er dyr for innbyggerne og medfører en lite hensiktsmessig håndtering av avfallet. Derfor vil jeg fremme forslag om å teste ut husholdningskverner som en forsøksordning. Stokke er en perfekt kommune for et slikt forsøk, sier Walter Brynildsen. Han ønsker et seminar om satsingen på matavfallskvernen.
– Det geniale med kvernen er at man får en gratis og hygienisk transportløsning for matavfallet. Samtidig oppnår vi en bedre utnyttelse av avløpssystemet, kommenterer Brynildsen, som håper et forsøk for noen husstander kan gjennomføres i løpet av 2003.

Positive erfaringer
Den erfarne Stokke-politikeren har hentet inn referanser fra flere kommuner i Norge.
– Evalueringen av flere forsøksprosjekter viser positive erfaringer. I USA er bruken av matavfallskvernen utbredt, påpeker Brynildsen.
I en rapport om kvernutprøving i Namdalen heter det at det ikke er registrert problemer verken i brukssituasjonen på kjøkkenet, på ledningsanlegg eller i renseanlegg. Stortingsmeldingen om avfall i 1991/1992 ga en positiv vurdering av matavfallskvernen.

Kutter kostnader
Matavfallskvernen har en innkjøpspris på rundt 3.000 kroner, inkludert montering. Ifølge Brynildsen kan husstandene enten kjøpe kvernen selv eller bli trukket et tilsvarende beløp på renovasjonsavgiften. Han vurderer at renovasjonsavgiften kan reduseres med inntil 50 prosent dersom man lykkes med prosjektet. I dag er innsamling, transport og behandling av matavfallet alene ansvarlig for rundt 70 prosent av de totale renovasjonskostnadene. Dermed kan utstrakt bruk av matavfallskvern gi store besparelser.

Bedre kompost
Ifølge Brynildsen viser internasjonal forskning og erfaring at bruk av kvernen ikke vil ha vesentlige konsekvenser for avløpsnettet og renseanlegg. Avfallsmengden øker noe. Med matavfall ventes det at komposteringsprosessen vil gå raskere og at hygieniseringen av slammet vil bli bedre
For husstander som har egen septiktank gir heller ikke bruken av matavfallskvern vesentlig effekt. Erfaringene med kvernen indikerer at vannforbruket øker beskjedent.

Denne artikkelen er hentet fra Tønsberg Blad

Vesar skeptisk til avfallskvern

Stokke Høyres nettside