Gjennom nytenkning og utvikling
skaper vi bærekraftige løsninger.
Norsk
English
Español
Portugés
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bellona og matavfall


Utklipp fra artikkel i Dagsavisen, 11.08.05.


Tel: +47 74 08 30 61
Mob: +47 905 77 044
Fax: +47 74 08 33 62