Gjennom nytenkning og utvikling
skaper vi bærekraftige løsninger.
Norsk
English
Español
Portugés
Hovedside
The Logic Cycle
Matavfallskverner
Miljøløsninger
Produkter
Artikler
Om oss

The Logic Cycle

- når søppel ikke ender i søpla.


Oversatt til norsk betyr "The Logic Cycle" noe i retning av
"Det Logiske Kretsløpet". Det er en kildesorteringsløsning som eliminerer søppel, i allefall søppel slik vi definerer det:

Avfall er materialer som ender utenfor et miljøvennlig kretsløp.

Det er denne enkle og opplagte (logiske) definisjon av søppel som har vært inspirasjonskilden til utviklingen av "The Logic Cycle". Målet er altså ikke å eliminere søppel men sørge for at disse materialene ender i et miljøvennlig kretsløp, og ikke nok med det, det må skje på en så bærekraftig måte som mulig, det vil si til minst mulig kostnad og energibruk.

The Logic Cycle er et frivillig alternativ til den vanlige kommunale renovasjonstjenesten. Det er et tilbud til de som gjerne vil bidra til at ressursene i avfallet utnyttes på en så bærekraftig måte som mulig. Denne innsatsen premieres ved at renovasjonsavgiften reduseres og i noen tilfeller bortfaller helt, - gratis renovasjon !

Noen hovedpunkter;

Den er renslig, ikke noe lukt eller søl. Les mer...

Den bidrar til å redusere avfallsmengden. Les mer...

Den er gratis. Les mer...

Den er rettferdig. Les mer...

 

Last ned vår .pdf presentasjon av The Logic Cycle.

Tel: +47 74 08 30 61
Mob: +47 905 77 044
Fax: +47 74 08 33 62