Gjennom nytenkning og utvikling
skaper vi bærekraftige løsninger.
Norsk
English
Español
Portugés
Hovedside
The Logic Cycle
Matavfallskverner
Miljøløsninger
Produkter
Artikler
Om oss

Linker til andre miljønyheter:

Miljønytt
Orio
Norvar
Avfallnorge
Loop

Bare nyheter:

VG
Dagbladet
Aftenposten
Nettavisen

Artikler,

nyheter og rapporter


Meld deg på vårt nyhetsbrev! - Klikk her!

31.08.07 - Høringsuttalelse om Ecopros utslippssøknad
av juni 2007
- De søker om lov til å slippe ut prosessvann tilsvarende utslippet til en by på 50.000 innbyggere !

23.11.06 - Trønderavisa - Hvem kildesorterer vi for?
- Takk til Trønderavisa, som ville trykke denne artikkelen. Kildesortering er ikke bare et miljøspørsmål, dessverre handler det også om arbeidsplasser og penger (- og prestisje?). Jeg spør meg om det ikke er på tide å erkjenne dette, og dermed innse hvorfor det har vært så vanskelig å "selge" en så opplagt god løsning som kverner egentlig er.

15.09.06 - Trønderavisa - Full forvirring om Ecopro! - At Trønderavisa nå tar opp saken er meget gledelig fordi det gir en ny mulighet til å belyse mindre kjente sider ved prosjektet. Jeg vil helst slippe å gjenta hva jeg har sagt før, så les gjerne hva jeg skrev 8. mars (så synd at Trønderavisa ikke ville trykke den, ikke engang på debattsidene).

Det mest forundelige er at Audun Ekren, en bonde i nabolaget, snart har ferdigstilt et biogassanlegg med samme kapasitet som Ecopros, og med tilsvarende teknologi (varmebehandling, el-produksjon og full utnyttelse av spillvarmen), men til en kostnad som er 20 ganger lavere enn Ecopros anlegg. Ecopro er eid av 4 renovasjonsselskaper og Steinkjer kommune, altså er det kommunene som eier selskapet, og dermed er det abonnentene som egentlig eier det. Jeg spør meg hvordan styret i selskapet og de øvrige ansvarlige kan forsvare å bruke så mye penger, penger som ikke er deres egne, på et slikt prosjekt? Og der miljøgevinsten er heller tvilsom. Har de glemt demokratiet, forvaltningsloven og hvem som egentlig betaler lønnen deres?

Folk er ikke dumme, derfor er de blitt holdt bak lyset. Opplysning er det eneste som hjelper. Håper du kan bidra til dette, og videresende denne siden til dem som kan være interessert i saken.

08.03.06 - Glem biogassen - Spar miljøet ! - Ecopro AS planlegger å bygge et biogassanlegg, argumentet er miljø, men det er ingen miljøgevinst. De har regnet 1000% feil !

04.01.06 - Miljøverndepartementet - Forbud mot matavfallskverner ? - Miljøverndepartementent har vedtatt en ny avløpsforskrift, der står det (§ 15A):

”Kommunen kan i forskrift forby påslipp av oppmalt matavfall til offentlig avløpsnett fra virksomhet og husholdning. Slike påslipp er forbudt fra 1. januar 2007 såfremt ikke kommunen i forskrift gjør unntak fra forbudet.”

Hvilke konsekvenser vil dette få? - om noen i det hele tatt?

05.12.05 - Bellona - Rotteplagen i Kloakken - Et argument for å forby kverner? Det er trist at Bellona, som ellers framstår som et seriøst og kunnskapsrik miljøorganisasjon, velger å gjenopplive en gammel myte, som er grundig tilbakevist av forskning og erfaring. Det samme ble hevdet i USA på 50-60-tallet, kvernene ble likevel innført og rottebestanden gikk ned. Er dette egentlig så rart? Med kvernene blir hovedkilden til rottematen borte, matavfall i overfylte søppeldunker og matavfall som ender i kloakken via doskålen. Når matavfallet kvernes blir det rett og slett for smått til at rottene greier å få tak i nok av det. Bellona: - Det finnes INGEN rasjonell grunn til å forby kverner. Det er på tide å oppdatere seg! (eller er dere blitt motstandere av det og?). Se også hva VAV-Oslo sier.

11.08.05 - Dagsavisen - Bellona og matavfall - Christian F. Schelver mener Bellona tar fullstendig feil når de hevder at kverner ikke er miljøvennlige og at de derfor bør forbys. Folk har stor tillit til bellona, i denne saken taper de ikke bare anseelse, det er miljøet som er den største taperen. Har krigsguddinnen vendt seg imot miljøet? Dette skriver bellona; Nei til matavfall i avløpsnettet.

20.05.05 - PD - Et forbud kan ikke håndheves - Christian F. Schelver mener at kverndebatten bygger på usakelige forhold. Jeg tror han har rett, - dessverre. Les også; Matkvernene vil gjøre hverdagen lettere.

13.05.05 - PD - Matavfallskvern er forbudt - Det kan virke som at ønsket om forbud, egentlig er et uttrykk for at de (avløpsetaten) ikke orker denne oppgaven.

03.05.05 - NRK P1 - Telemark - Radiodebatt om kverner - Det er synd at avløpsetaten ikke ser det som sin oppgave å delta i dette miljøprosjektet. Isteden vil de at Skiens politikere skal forby en løsning som langt på vei vil bidra til å løse avfallsproblemet.

30.04.05 - P4 - Avfallskverner til besvær - NORVAR vil ha et nasjonalt forbud mot matavfallskverner. Det er synd at et nasjonalt kompetansesenter for vann og avløp har så lite kompetanse at de finner det fornuftig å forby kverner.

29.04.05 - Varden - Kjemper en tapt kamp - Christian Schelver har helt rett. VA-sjef Gunnar Mosevoll kan umulig vinne denne saken. Rett og slett fordi det ikke er hold i hans argumenter. Forutsettingen for å en positiv miljøeffekt av kverner er at kommunen styrer innføringen. Et forbud er derfor bare en måte nekte å ta imot utfordringen på. Dette på tross av av det er opplagt at innbyggerne (de egentlige sjefene) vil ha en kvernløsning, - hvorfor ellers vil han ha et forbud?. I andre yrker ville man fått sparken, men Mosevoll tror han er sjef.

28.04.05 - Varden - Vil stoppe kverner - Administrasjonen i Skien kommune fører folk bak lyset.

28.04.05 - TA - Vil forby all bruk av avfallskverner - Forbud er et overtramp mot innbyggerne, har kommunen glemt at de er til for innbyggerne? Normalt forbyr man bare ting som kan være farlige, og det eneste som kan være farlig med kverner er at kommunen ikke sørger for å gjøre jobben sin i forhold til å ha god nok kapasitet på avløpsnett og renseanlegg.

20.04.05 - TB - Vil kverne matavfall - Også politierne i Re kommune kunne tenke seg et kvernalternativ.

15.04.05 - PD - Skuffet over Bamble - Kvernaktivist er lei av å vente på svar fra Bamble kommune.

14.04.05 - TA - Anmeldte kommunen - Miljøvernaktivist Christian Schelver har anmeldt Skien for brudd på forurensningsloven fordi kommunen har et for dårlig avløpsnett. Det er kommunen selv som påpeker at avløpsnettet er for dårlig, likevel tar de seg svært god tid (20-30 år) til å utbedre forholdene. Og ikke minst, de bruker dette som argument for at kverner bør forbys.

Hvorfor må innbyggerne slite med et dårlig avløpsnett og en kostbart og uhygienisk renovasjonstilbud, når det er avløpsetaten som ikke har gjort jobben sin?

14.04.05 - TV Telemark - Anmelder Skien kommune - Se også innslaget med Christian Schelver på TV Telemarks nyhetssending torsdag 14 april.

12.04.05 - Kverner bort matavfall - Alle husstander på Fossnes i Stokke kommune, vil få installert matavfallskverner, og de vil spare 25% på renovasjonsavgiften ! Få også med deg innslaget på web-TV'en.

05.04.05 - Matavfallskverner i Skien - Administrasjonen i Skien kommune, ved Gunnar Mosevoll, har laget et notat der de argumenterer for at kverner bør forbys. Problemet er at notatet er full av feil, dermed blir konklusjonen også feil. Klikk her for å laste ned notatet, og klikk her for å lese mine kommentarer. Les også;

16.03.05 - Teknisk Ukeblad: - Denne uken har TU to meget interessante artikler;

  1. Gode miljøintensjoner ikke nok! - Min kommentar; Forbrukerne foretrekker lettvindte løsninger, - kvernen har den fordelen at det er lettvindt og miljøvennlig, og forbrukerne vil ta kostnadene, men kommunale myndigheter har altfor ofte andre prioriterer.
  2. Avføring på avveie kostet 46 millioner - En av de vanligste argumentene mot bruken av kverner er at forurensningen fra lekke avløpsledninger vil øke. Jeg har i årevis påpekt at dette ikke kan brukes som argument mot kverner, - utbedringene må gjøres uansett. Og i dette tilfelle kunne kommunen ha brukt noen av disse millionene til å gjøre jobben sin, istenden for å gjøre folk syke.

07.03.05 - Kildesortering og miljøkverner - ..."miljøkverner er den beste løsningen for miljø og økonomi når det er matavfall som er problemet." (kilde; meningsytring, Skien kommune)

15.02.05 - Verdalingen: - Håpløse argumenter for biogassanlegg - De erkjenner smittefaren og vil bruke 150 millioner til å hygienisere matavfallet og slammet, men de er blind for at matavfallet er mest smittsomt mens det ligger i benkeskapet og i brundunken i sommervarmen. Her er notatet som danner utgangspunktet for artikkelen.

15.02.05 - Varden: - Kjemper for kvern - Stå på Christian !

09.02.05 - Dagens renovasjonsordninger er for dårlige, matavfallet gjør dem kostbare og lite brukervennlige. Her er to artikler til ettertanke;

26.01.05 - TA: - Kan tanker stå på hodet? - Christian Schelver stiller seg undrende til Leif Stige i Naturvernforbundet i Telemark og hans utspill i TA 22.01.05 "AVFALLSKVERNER"

22.01.05 - TA: - AVFALLSKVERNER - Lederen for Naturvern-forbundet i Telemark, Leif Stige, mener matavfallskverner er en dårlig løsning.

17.01.05 - Ludvika: - Kvarnen som sparar tusenlappar - I Smedjebacken kommune i Sverige sparer kvernbrukerne
1303 Skr i året !

15.01.05 - Varden: - Å kverne eller ikke kverne, det er spørsmålet! - Det kan synes som om noen har malt fanden på veggen og så blitt vettskremt av hva de så.

11.01.05 - Varden: - Miljøkverner - Leserinnlegg av Christian F. Schelver, Avfallsrådgiver.

14.12.04 - TA: - Forbud mot matavfallskverner? - Å forby alt man ikke liker, … eller forstår nytten av, er ikke akkurat kjennemerket til politikere som respekterer andres synspunkter, eller i dette tilfelle, velgernes ønsker.

se også: "Problemet med matavfallskvernen" og "Fordelene med matavfall" (-skvern?)

04.10.04 - Budstikka: - Selger forbudte kverner - Eller gjør de egentlig det?

29.09.04 - Sandefjord: - forbud mot kverner ? Forbud på feile premisser. Hvem er det de rådfører seg med?

22.09.04 - Avfallskvern som kildesortering – Det politiske miljøet i Bamble kommune ser på kverner med økende interesse.

07.09.04 - Søppel i Rør uten problemer – gode erfaringer i Austbygdi i Telemark. Her er noen anmerkninger til artikkelen;

10.08.04 - Kontroversiell kvern Fylkesmannen har vært skeptisk, men ser positivt på at bruken av matavfallskverner skal utredes skikkelig med forsøk i større skala. Les også mine anmerkninger og Driftsassistansen i Namdals anmerkninger.

21.07.04 - Lukt eller ikke lukt, vi trenger ikke Ørin-anlegget ! Det planlagte biogassanlegget på Ørin, i Verdal, er overflødig. Bruk heller pengene på matavfallskverner !

09.06.04 - Smittefarlig matsøppel
Matavfall i stinkende avfallsdunker er en uavklart smitterisiko. Særlig nå i sommervarmen, sier direktør Trygve Eklund ved Statens arbeidsmiljøinstitutt. Les også Er kildesortering farlig?

03.06.04 - Bør kommunen kjøpe kverner?
En innføringsstrategi og reguleringstiltak som gjør det unødvendig å forby kvernen.

03.06.04 - Kvernen - for bekvemmelighets skyld
Ved sammenlikning av ulike kildesorteringsløsninger;
- er det riktig å medregne kostnadene til innkjøp og montering av kverner?

02.06.04 - Noen kommuner forbyr "suppemaskiner"!
Juridisk nøtt?

16.03.04 - Forbud eller påbud? En artikkelsamling som drøfter spørsmålet om matavfallskverner kan forbys eller påbys.

10.03.04 - Ingen rotteinvasjon i kloakken Egersund: det blir langt færre rotter der kvern blir innført.

05.03.04 - Prøveprosjektet med matavfallskverner i Lillesand må ikke skrinlegges.

25.02.04 - Hva er galt med kompostering? Oppfyller komposteringskampanjene målsettingene de er tuftet på? Eller finnes det bedre alternativer?

12.02.04 - Bruken av matavfallskverner har liten betydning for avløpsgebyret. I motsetning til det mange skeptikere vil ha deg til å tru så har bruken av kverner svært liten betydning for avløpskostnadene.

09.10.03 - Matavfall ødelegger IKKE kloakknettet !

13.08.03 - Ufarlig å kildesortere Norsk renholdsverks-forening (NRF) tilbakeviser spekulasjonene om at kildesortering av matavfall i privathusholdninger er en helserisiko for abonnenter og renovatører.

08.08.03 - Feilslått kildesortering, Folk blir ført bak lyset, Trønderavisa

Er kildesortering farlig? En artikkel i Lofotposten den 22. juli 2003 satte igang et skred av tilsvarende artikler i andre aviser over hele landet, og debatten har vel ikke gitt seg ennå?

Gamle artikler

Rapporter:

CECED – European Committee of Manufacturers of Domestic Appliances, har laget en meget informativ rapport;
"CECED rapport om matavfallskverner" (436k)
Den redegjør hvorfor EU ikke bør innføre noen forbud mot kverner og isteden adoptere den som en integrert del av EUs avfallsstrategi.

Driftsassistansen i Namdal har laget følgende rapport;
"Utprøving av matavfallskverner i Namdal" (584k)
Den består av blant annet et omfattende litteraturstudie om problemstillingen, et laboratorieforsøk og en brukerundersøkelse.

Bardu kommune driver sitt eget renovasjonstjeneste og er blant norges billigste med bare 1230 kr i årsgebyr, i tilleg får abonnentene kvern gratis av kommunen.
"Renovasjon i Bardu" (352k)

Universitetet i Wisconsin i USA gjennomførte en livssyklusanalyse der matavfallskverner ble sammenliknet mot andre løsninger. Dette er et sammendrag på engelsk;
"Life-Cycle Comparison of Five Engineered Systems for Managing Food Waste", - hele rapporten er på 571 sider.

I enkelte deler av New York har det lenge vært forbutt å bruke matavfallskverner, dette forbudet er nå opphevet, les denne rapporten (69k), og finn ut hvorfor. 

 

Tel: +47 74 08 30 61
Mob: +47 905 77 044
Fax: +47 74 08 33 62