Gjennom nytenkning og utvikling
skaper vi bærekraftige løsninger.
Norsk
English
Español
Portugés
Hovedside
The Logic Cycle
Matavfallskverner
Miljøløsninger
Produkter
Artikler
Om oss

KVÆRNA G.A.Nilsen

- Hvem er vi?
- Hvordan kan vi hjelpe?

 

KVÆRNA G.A.Nilsen ble etablert våren 1997. Formålet var i hovedsak å tilby næringsmiddelindustrien skreddersydde løsninger for sine avfalls- og utslippsproblemer. Det var spesielt fiskeforedlings-industrien vi ønsket å tilby ny teknologi til, teknologi som kunne gjenvinne en rekke av de verdifulle næringsstoffer, og andre råstoffer, som vanligvis går tapt under foredlingsprosessen, og som ofte fører til lokale forurensningsproblemer.

Navnet "KVÆRNA" ble valgt fordi det er en maskin som ofte står sentralt i all produksjon i næringsmiddelindustrien. Kvernen er en av de aller første oppfinnelser mennesket har gjort. Røttene til vår sivilisasjon er nært knyttet til utviklingen av landbruket, men dyrking av hvete og andre kornslag som gjorde det mulig, hadde trolig aldri fått noe særlig omfang med mindre kverner hadde blitt oppfunnet. Vi hadde trolig fortsatt levd i steinalderen uten denne forholdsvis enkle nyvinningen. For oss er det derfor et sterkt symbol på nyskapning og utvikling, - det er en maskin som stadig forbedres og tilpasses nye oppgaver. Vi vil bruke vår kompetanse og kreativitet til å gjøre et bidrag for en fortsatt spennende og bærekraftig utvikling av samfunnet vi lever i.


Gaute Adler Nilsen
Cand. Scient. i organisk kjemi


Tel: +47 74 08 30 61
Mob: +47 905 77 044
Fax: +47 74 08 33 62