Gjennom nytenkning og utvikling
skaper vi bærekraftige løsninger.
Norsk
English
Español
Portugés

Miljøløsninger

- Vi finner alltid en løsning.


Rådgivning

Har du en utfordring til oss? - Vi tar den !

Løsningen på en rekke miljøproblemer er ofte langt rimeligere enn man skulle tro. Vår utfordring er å finne den beste og rimeligste.

Kildesortering

The Logic Cycle er en egenutviklet kildesorteringsløsning som vi er meget stolt av fordi den bidrar til avfallsminimering og materialgjenvinning, samtidig som den er hygienisk, rimelig, rettferdig og brukervennlig.

Bioolje

Bioolje er et CO2-nøytralt alternativ til fyringsolje og industriolje. Den kan lages av alle slags plantematerialer slik som bark, flis, halm, torv, m.m.

 

Tel: +47 74 08 30 61
Mob: +47 905 77 044
Fax: +47 74 08 33 62