Gjennom nytenkning og utvikling
skaper vi bærekraftige løsninger.
Norsk
English
Español
Portugés
Hovedside
The Logic Cycle
Matavfallskverner
Miljøløsninger
Produkter
Artikler
Om oss

Matavfallskverner

- når bekvemmelighet løser et miljøproblem.


Det finnes allerede over 50 millioner matavfallskverner installert, og i daglig drift, verden over, de fleste av dem i USA. Dette kildesorteringsverktøyet har allere vært markedsført i over 60 år, og har oppnådd denne populariteten hovedsakelig fordi den gir bedre hygiene i kjøkkenet og er en praktisk og bekvem måte å kvitte seg med det brysomme matavfallet på.

Det er først i de siste 20 årene at løsningen også begynte å få anerkjennelse som den beste og mest miljøvennlige måten å utsortere matavfallet på. Dette bl.a. fordi moderne kverner er konstruert slik at de kun kan male opp matavfall. Plast- og metallgjenstander passerer ikke gjennom kvernen. På denne måten bidrar løsningen til at det utsorterte matavfallet er fri for fremmedlegemer som kunne ha skapt problemer for avløpssystemet, eller for slambehandlingen. Følgelig har flere internasjonale forskningsrapporter og miljøverneksperter, konkludert entydig med at matavfallskvernen gir den mest økonomiske og miljøvennlige løsningen for utsortering, transport og behandling av matavfall.

I Norge er innsamling, transport og behandling av matavfallsfraksjonen alene ansvarlig for over 70% av de totale renovasjonskostnadene. Dette gir en pekepinn på hvilken besparelse en mer utstrakt bruk av matavfallskverner kan bidra til. På avløpssiden har man pr. dato ennå ikke registrert målbare merkostnader eller ulemper.

Andre hovedpunkter;

Hvordan virker kvernen?
Mekanismen . Hva kan males opp? . Lar seg ikke misbruke . Vedlikehold . Vannforbruk . Strømforbruk . Montering . Brukerveiledning . Ofte stilte spørsmål

Konsekvenser for avløp og renovasjon
Effekten på avløsvannet . Ledningsnettet . Avsetninger . Lukt . Korrosjon . Rotter . Overvann/lekkasjer . Renseanlegg . Renovasjon

Erfaringer
USA . Sverige . Norge . Bardu . Namdal

Andre viktige hensyn
Den best likte løsningen . Sikker utsortering . Smittevernsloven . Forurensningsloven . Samfunnsønomiske hensyn . Lokal Agenda 21 . Mindre sårbarhet ved søppelstreiker . Konklusjon

Nyheter . artikler . rapporter

Handlesteder
(Er du en forhandler? Les om betingelsene for å delta på listen.)

Tel: +47 74 08 30 61
Mob: +47 905 77 044
Fax: +47 74 08 33 62