Gjennom nytenkning og utvikling
skaper vi bærekraftige løsninger.
Norsk
English
Español
Portugés

Produkter

...vi håper du vil finne nyttige.


Matavfallskverner:

Vi er ikke kvernselgere. Vår målsetting er å bidra med kunnskap og erfaring til kommuner og myndigheter, slik at innføringen av matavfallskverner som hovedutsorteringsløsning for matavfallet blir så vellykket som mulig.

Vår rolle er altså å bistå kommuner med informasjon og råd i forbindelse med etablering av en kvernbasert utsorteringsløsning for matavfallet. Og dersom kommunen vil, vil vi også kunne bistå med innføringen av vårt eget kildesorteringsløsning; The Logic Cycle.

Dersom du ønsker å handle en kvern kan du klikke på vår liste over anbefalte kvernforhandlere.

Kurs, seminarer og foredrag

På forespørsel kan vi også arrangere kurs, seminarer og foredrag om miljørelaterte spørsmål. Vår spesialitet er matavfallskverner og kildesortering.

Miljørådgivning

Har du en utfordring til oss? - Vi tar den !

Løsningen på en rekke miljøproblemer er ofte langt rimeligere enn man skulle tro. Vår utfordring er å finne den beste og rimeligste.

Bioolje

Bioolje er et CO2-nøytralt alternativ til fyringsolje og industriolje. Den kan lages av alle slags plantematerialer slik som bark, flis, halm, torv, m.m.

 

Tel: +47 74 08 30 61
Mob: +47 905 77 044
Fax: +47 74 08 33 62