Gjennom nytenkning og utvikling
skaper vi bærekraftige løsninger.
Norsk
English
Español
Portugés
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biogassanlegget til Ecopro AS; - et miljøprosjekt?


Dette er kun et kort notat om ulike svakheter med det planlagte biogassanlegget, en mer utførlig rapport vil legges fram om få dager.

Smittevern og EU-direktiver

Ecopro hevder at de setter fokus på smittevern og de demonstrerer det med å bygge et høyteknologisk ”trykk-koker” til nærmere 150 millioner kroner. De hevder de må gjøre det for å være i forkant av eventuelle nye EU-direktiver som vil stille svært strenge krav til hygienisering/smittevern. Innvendinger;

  1. Ecopros anlegg løser smittevernsproblemet for sent, matavfallet utgjør en smittefare allerede mens det ligger i benkeskapet og i brundunken (14 dager i sommervarmen). Altså løser ikke anlegget noe smittevernsproblem.
  2. Det finnes rimeligere måter å hygienisere slammet på, langtidslagring, våtkompostering og kalking.
  3. Det er langt ifra sikkert at det blir noe av de varslede hygieniseringskravene. Den dag i dag bygges det konvensjonelle biogassanlegg (langt rimeligere) over hele Europa også i Norge. Tar de feil?
  4. Skulle de likevel bli noe av de varslede EU-direktivene, vil det mest sannsynlig også stilles krav til at slakterier må ha eget renseanlegg for sitt avløp. Da vil det være mest lønnsomt for slakteriet å behandle slammet sitt selv istedenfor å levere det til Ecopro. Det er også varslet langt strengere krav til hygienisering, søppeldunker og lastebiler vil måtte desinfiseres med jevne mellomrom, det vil gjøre dagens kildesorteringsløsning enda dyrere enn i dag, og sannsynligvis tvinge fram en kildesorteringsløsning basert på bruk av matavfallskverner (den eneste løsningen som løser smittevernsproblemet på en tilfredsstillende måte, det er også bakgrunnen for at kverner er påbudt i flere stater i USA.)
  5. Ecopro har i tidligere informasjonskampanjer hevdet at EU vil forby bruken av matavfallskverner, dette er direkte feil, EU har faktisk gitt økonomisk støtte til flere prosjekter der kverner inngår som en del at renovasjonstilbudet. I Stor Britannia brukes kverner allerede i ca. 5% av husholdningene, i Italia gir flere kommuner installasjonstilskudd, i Surahammar kommune i Sverige får kvernbrukerne opp mot 70% lavere renovasjonsgebyr og i nabokommunen Smedjebacken sparer abonnentene 1303 kr i året .
  6. Det er bred enighet i EU om at slammengdene bør reduseres mest mulig ved kilden, dvs. ved renseanleggene slik at transportbehovet blir minimal. Ecopros prosjekt strider mot dette prinsippet og vil bryte alle rekorder i km/tonn slam.

Miljøvennlig energi?

Biogass er i utgangspunkt en miljøvennlig energikilde, men når man gjør opp miljøregnskapet må man også ta hensyn til innsatsfaktorene; dieselforbruk, el-forbruk, arbeids- og kapitalkostnader og i tillegg må man se på om alternative løsninger gir bedre resultat. Ecopro har ennå ikke lagt fram noen miljøregnskap eller LCA (livssyklusanalyse). Kan det være fordi det vil sette anlegget i dårlig lys?

Ifølge Ecopros informasjonsbrosjyre vil anlegget kunne produsere strøm for 10 GWh ved full produksjon. Deler man det på de vel 100.000 husholdningene i de 41 deltagende kommunene vil det utgjøre ca. 100 KWh pr. husstand, - det utgjør ca. 0.5% av en husholdnings årsforbruk. Med andre ord finnes det mange andre tiltak som en husstand kan benytte seg av for å redusere strømforbruket og sparemiljøet enn å satse på et biogassanlegg. Dessuten har disse KWh-mene en pris; fordi anlegget forutsetter at matavfallet samles inn som i dag vil hver husstand gå glipp av minst 1000 kr i året i redusert renovasjonsavgift, det betyr at kilowattprisen vil være minst 10 kr/KWh. Hvilken privat virksomhet ville satset på et slikt energieventyr? Men Ecopro kan gjøre det fordi de er eid av renovasjonsselskapene og det er de som bestemmer hva husholdningene betaler i renovasjonsavgift.

Gaute Adler Nilsen
KVÆRNA G.A.Nilsen
www.kverna.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev! - Klikk her!

 

Tel: +47 74 08 30 61
Mob: +47 905 77 044
Fax: +47 74 08 33 62