Gjennom nytenkning og utvikling
skaper vi bærekraftige løsninger.
Norsk
English
Español
Portugés
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvem gjennvinner vi for ?


Denne artikkelen kom på trykk i Trønderavisa 27.11.06.

- Og bryr vi oss egentlig om det? Før du leser videre tenk over det, hvem gjenvinner vi søpla for? Oss? - for å kunne kaste med god samvittighet, eller miljøet? - for å skade det minst mulig? Eller gjennvinner vi for å holde liv i renovasjonsbransjen? Det er kanskje fristende å svare ja på alle 3, men det er bare ett av svarene som er viktig, din samvittighet og arbeidsplassene er bare uungåelige konsekvenser av at det er miljøet du er mest opptatt av. Ja det er miljøet vi gjenvinner for, hva ellers?

Vi har alle en forestilling om at jo dyrere et produkt eller tjeneste er, dess bedre må det være. Og vi har vel alle erfaring for at det ikke alltid er slik. De fleste husholdninger i Nord-Trøndelag betaler omtrent 2000 kr i året for at søpla skal bli tatt hånd om på en miljømessig forsvarlig måte. Og siden renovasjonsselskapene er eid av kommunene vil vi gjerne tro at pengene stort sett blir brukt fornuftig, for her er det ingen private aktører som kan stikke av med enorme fortjenester.

Ingen liker å sage over den grenen man selv sitter på. Så hvor skal renovasjonsselskapene hente motivasjon til å effektivisere driften sin? - All den tid det ikke fører til økte lønninger, eller enda bedre arbeidsbetingelser? Og enda verre, hvis det kan føre til at halve arbeidsstokken må finne på noe annet å gjøre? Så når enklere og mer kostnadseffektive kildesorteringsløsninger dukker opp, er det ikke overraskende at de viser liten interesse, - for å si det mildt. Og siden de er eid av kommunene har de nære bånd til både kommune-administrasjonene og til politikere, slik kan de stålsette seg mot enhver utvikling de ikke liker.

Dersom det var mulig å halvere renovasjonskostnadene og samtidig oppnådd en langt bedre kildesortering, ville du takket nei? Det er jo miljøet vi kildesorterer for, ikke renovasjonsselskapene, den tusenlappen vi kunne ha spart kan vi bruke på andre ting. Dersom du eide renovasjonsselskapet ville du funnet deg i det? – at ditt eget selskap påfører deg unødige ekstrakostnader? At ledelsen ikke bryr seg om hva du mener? Selvsagt ikke. Tro det eller ei, det er faktisk du som eier renovasjonsselskapet! Du og resten av innbyggerne i kommunen er de egentlige sjefene!

Dagens renovasjonsordning, og kostnad, er resultat av den mangeårige tillit vi har vist dem, til å gi oss de beste og mest kostnadseffektive løsninger. Vi forventer at pengene våre blir brukt mest mulig fornuftig, spesielt av kommunale selskaper uten profittmotiv.

Ecopro AS, er et selskap eid av 4 interkommunale renovasjonsselskap i Midt-Norge og Steinkjer kommune (ja det er ditt selskap det og). Dette selskapet er i gang med å bygge et ”høyteknologisk” biogassanlegg som koster omtrent 20 ganger mer enn tilsvarende anlegg med samme kapasitet. Høyteknologien til tross, anlegget løser ingen av de problemene den er ment å løse. Anlegget ble opprinnelig prosjektert med bakgrunn i at EU varslet betydelig strengere hygieniseringskrav som følge av bl.a. erfaringene med kugalskap og andre smittsomme sykdommer.

Trykkoking, - hvis man kan kalle det for høyteknologisk, var ment å ta knekken på enhver tenkelig smittekilde. Nyere forskning har vist at prionene (smittsomme proteiner som forårsaker bl.a. kugalskap og skrapesyke) fint overlever denne trykkokingen, selv ved 180 oC. Altså, er det organiske materialet smittebefengt med prioner, er det ingen vits å koke det, det må brennes eller deponeres. Ecopros trykkoker gir ikke bare falsk trygghet, det er et feilslått prosjekt allerede før det er bygd.

Matavfall og kloakkslam kan også inneholde mange andre slags smittebærere, bakterier og soppsporer for eksempel, kan påføre sykdom og allergireaksjoner, spesielt blant barn og personer med nedsatt immunforsvar. Dette er en kjennsgjerning også for Ecopro, problemet er at uansett hva biogassanlegget koster, eller teknologi det anvender, så løser det ikke det fundamentale problemet. Nemlig at matavfall er mest smittefarlig mens det ligger og stinker i kjøkkenbenken eller søppeldunken i sommervarmen.

Et annet problem er at det fortsatt er for mye matavfall som havner i feil dunk, og lite tyder på at folk vil orke å sortere særlig bedre når Ecopros anlegg står ferdig.

Så hvorfor bygges anlegget? I en av deres siste brosjyrer skriver de at det er bl.a. for å ivareta dagens kildesorteringsordning. Dessverre ser det ut til å være den eneste forklaringen.

Steinkjer kommune alene kunne ha spart en halv million i året på å isteden levere til en privat aktør, men de vil heller bruke pengene på trykkokeren.

I Bardu og i Balsfjord kommune valgte de pent å hoppe over alle de feilslåtte og kostbare kildesorteingsordningene, de tok sjansen på å prøve noe helt nytt. Istedenfor å kjøpe avfallsdunker til matavfallet og bygge kostbare behandlingsanlegg, valgte de å spandere en matavfallskvern til hver husholdning, resultatet er en renovasjonsavgift som er omtrent det halve av det det ellers ville ha vært, over 95% av matavfallet er utsortert, og folk er så fornøyd at en løsning som vårt er helt utenkelig.

Slike kverner monteres i kjøkkenvasken, de maler opp alt matavfall og skyller det i avløpet hvor det komposteres. Næringsstoffene bidrar til å rense avløpsvannet og forbedre slamkvaliteten. Best av alt er at det normalt ikke medfører merkostnader eller ulemper av noe slag, heller ikke slammengden øker nevneverdig.

Neste år er det kommunevalg, jeg håper politikerne representerer oss vel, nå haster det med å sette en stopper for denne galskapen. Det er ennå ikke for sent, en tenkepause kan ikke være for mye forlangt. For sløsing er også en form for forsøpling, eller misbruk av naturressurser, kan vi effektivisere og forenkle bør vi gjøre det, om ikke annet for miljøets skyld. Dessuten er det dine og mine penger som er i ferd med å sløses. Klart at vi bryr oss!

Gaute Adler Nilsen
Miljørådgiver ved kverna.no

PS: Må også nevne at Miljøstyrelsen i Danmark (tilsvarende norsk Miljøvern Departement) konkluderte i en omfattende rapport at utsortering av matavfall for kompost- eller biogassproduksjon hadde ingen miljømessig eller samfunnsøkonomisk gevinst i forhold til forbrenning. Når man ikke får det til i et lite og tett befolket land, hvordan kan skal man få det til i Midt-Norge?

Tel: +47 74 08 30 61
Mob: +47 905 77 044
Fax: +47 74 08 33 62