Gjennom nytenkning og utvikling
skaper vi bærekraftige løsninger.
Norsk
English
Español
Portugés
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matavfallskvern er forbudt


13.05.05 - PD - Matavfallskvern er forbudt - Klikk her for å lese artikkelen.

Det er synd at fagfolk i avløpsetaten, og som politikerne må ha tillit til, viser så stor mangel på kunnskap som det avdekkes i denne artikkelen.

Selv om påstandene var riktige, kommer vi ikke bort ifra at forurensningen bare kan øke dersom avløpsetaten, - vel vitende om at folk flest vil ha kvern, ikke foretar seg noe for å utbedre avløpsnettet og renseanleggene.

Det er derfor ikke kvernene som bør forbys, men umotiverte kommuneansatte.

Erfaringene fra norske kommuner, og som i årevis har vært positive til markedsføring av kverner, viser at mindre enn 2% av husstandene skaffer seg slike kverner pr. år. Dette på tross av at flere av dem også innvilger rabatt på lik linje med hjemmekompostering.

Altså, vil det ta over 50 år å innføre kverner i Grenland, med mindre kommunene etablerer tiltak som framskynder dette (slik som rabatt og monteringstilskudd).

Med andre ord en rask innføring, - som de frykter, og som de derfor vil ha forbud mot, er bare mulig dersom kommunen styrer innføringen. Men da er det vel ingen grunn til å frykte økt utslipp og andre problemer?

Sånn sett, kan det virke som at ønsket om forbud egentlig er et uttrykk for at de (avløpsetaten) ikke orker denne oppgaven.

Gaute Adler Nilsen

Hva var det som var feil i artikkelen?

"Må ha nytt rensesystem" - Dette er feil. Da man i sin tid godkjente bygging av kjemiske renseanlegg, gjorde man det med bakgrunn i at resipienten hadde (og har fortsatt) god selvrensingskapasitet med hensyn til oppløst organisk stoff. Med innføring av kverner forventer man en liten økning av denne type utslipp. På den annen side forventer man også at utslippet av oppløst nitrogen vil avta noe. Summen av disse to effekter kan ”nulle ut” den totale forurensningsøkningen. Med enkle justeringer på renseprosessen kan matavfallet bidra større rensegrad (spesielt med hensyn til nitrogen), samtidig som at slammet får bedre kvalitet som jordforbedringsmiddel.

”nitrogenforbindelser” – matavfall består i hovedsak av vegetabilske rester. Det burde være godt kjent for de fleste, at grønsaker inneholder forholdsvis lite protein (protein brytes ned til ammoniakk, eller nitrogen), og at disse proteinene er partikkelbunnen. Det betyr at kjemiske renseanlegg har overhode ingen problemer med å holde tilbake nitrogenbidraget fra matavfallet. Partiklene skilles tidlig ut i renseprosessen, sammen med slammet.

Dramatisk økning av organisk materiale – når man har problemer med å dokumentere at slammengden øker i det hele tatt, på tross av at man på teoretisk grunnlag forventer en økning på 5%, kan man ikke seriøst hevde at økningen er dramatisk.

"men vi er nødt til å holde oss til fakta" - Helt enig !

Gaute Adler Nilsen

 

Tel: +47 74 08 30 61
Mob: +47 905 77 044
Fax: +47 74 08 33 62