Gjennom nytenkning og utvikling
skaper vi bærekraftige løsninger.
Norsk
English
Español
Portugés
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avfallskvern som kildesortering


Avfallskvern som kildesortering
22.09.04 (kilde; Per Flåte, Porsgrunn Dagblad) Last ned PDF-fil. Les også mine kommentarer.

Jan Runar Arvesen (Ap), leder av teknisk- og miljøkomiteen, regner med at matavfallskverner vil bli vurdert når kommunen skal behandle renovasjonsplanen i høst.

I mange år har enhet for tekniske tjenester kjempet hardt for at matavfallskverner ikke skal bli allemannseie i Bamble. Men i lys av Porsgrunn kommunes vente og se politikk når det gjelder utsortering av våtorganisk avfall (mat) fra husholdningsavfallet, kan nettopp slike kverner bli et alternativ i Bamble.

Vi la renovasjonsplanen på is inntil Porsgrunn hadde sagt sitt. Det har kommunen der nå gjort. Vi skal behandle forslaget til renovasjonsplan for Bamble i høst. Mye tyder på at vi følger Porsgrunn. Men vi har også i papirene utredning på det å bruke matavfallskverner. Dette vi får vel kikke litt nærmere på når vi skal behandle saken, forteller Jan Runar Arvesen, leder av teknisk- og miljøkomiteen.

Arvesen understreker at forslaget om matavfallskverner er relativt nytt og ukjent land for ham. Men sier samtidig at han er kjent med at flere kommuner i Norge har tatt i bruk dette verktøyet for å få orden på problemene med håndteringen av våtorganisk avfall. Kommuner som har gitt meget positive tilbakemeldinger.

Selger lite

Rørleggerbedriftene i Bamble har foreløpig ikke solgt mange matavfallskverner. Det meste er solgt til hytteeiere. Men enkelte huseiere har tatt seg bryderiet med å anskaffe seg slike kverner. Deres erfaringer går ut på at avfallsmengden som bæres ut i de vanlige grå avfallsdunkene reduseres såpass mye at de slipper overfylte avfallsdunker. Noe som ofte er fristende for fugler og dyr. I tillegg reduseres luktproblemene drastisk.

Vi har ikke solgt mange slike kverner. Men de som har kjøpt er i det minste meget fornøyde, konkluderer Magne Halvorsen, daglig leder av Langesund Rørlegger.

Kollega og konkurrent Reidar Haugerud forteller at forespørslene på slike kverner øker jevnt og trutt. Noe som tyder på at matavfallskverner kan bli mer vanlig i husholdningene i tiden som kommer.

Tar alt

Matavfallskverner kan håndtere nesten alt våtorganisk avfall. Kun de største beina fra kalkuner, samt bein fra sau, gris og storfe, må legges i avfallskurven. Resten forvandles til partikler på størrelse med mel.

Det medfører ikke riktighet, det som påstås, at slike kverner lager for grove partikler. Hva skal en da si til alt det andre som passerer i kloakknettet i form av papirklyser og store klumper, sier Halvorsen.

Rørleggeren har ikke villet markedsføre matavfallskverna på grunn av den strikes holdningen til denne formen for avfallshåndtering hos de kommunale myndighetene. Men han deler ikke på noen måte de synspunktene som legges til grunn. Synspunkter som medfører at bamblinger ikke har slike kverner som standard.

Gode erfaringer med avfallskvern

PD har tidligere skrevet om Bamble kommunes motvilje til å ta i bruk matavfallskverner.

Kommuneingeniør Morten Torgersen har vist til problemer med blant annet for mye slam i avløpsrørene på grunn av partikkelmassen fra avfallskvernene.

Den senere tid har en rekke norske kommuner innført ordningen. Blant disse er Tinn. Kommunen valgte seg ut bygda Austbygdi. Der ble det gjennomført et forskningsprosjekt. Resultatene foreligger. Disse er gjengitt i blant annet Teknisk Ukeblad. Konklusjonene er at renseanleggene vil holde seg innenfor utslippsgrensene. Det blir en økning i deler av avfallsmengden.

Men avfallet fra matavfallskverner fører ikke til problemer i avløpsrørene. Den totale mengden med slam ble også redusert. Noe som kan føre til redusert behov for transport. I tillegg kan det komme en sekundær gevinst ved at Norcem kan ta i mot det øvrige husholdningsavfallet og bruke det i brenningen av sement, dersom våtorganisk avfall lukes vekk. Dermed kan også transportkostnadene for avfallshåndtering reduseres.

 

e-coli bakterierKommentar;

Det politiske miljøet i Bamble kommune ser på kverner med økende interesse. Dersom Bamble kommune velger å gjøre som mange andre allerede har gjort, nemlig likestille kverner med hjemmekompostering (forutsatt tilknytting til godkjent avløp), vil dette kunne ha store ringvirkninger for hele regionen. Faktisk kan innbyggerne i Grenlandskommunene få en av landets laveste renovasjonsavgift, gitt at forbrenning av restavfallet hos Norcem trolig vil være den mest kostnadseffektive måten å utnytte verdiene i dette avfallet på.

Det skeptikerne snart må begynne å ta innover seg er at det ikke finnes dokumentasjon for at kverner er farlige eller påfører avløpssystemet vesentlige ulemper eller merkostnader, og at heller ikke de som er positive ønsker at kverner skal monteres uten at det er tatt tilstrekkelig hensyn til avløpsforholdene eller hva som er best for miljøet.

De som leter etter informasjon og lytter til erfaringer vil ikke finne noen grunn til å fraråde bruken av kverner, tvert om.

Gaute Adler Nilsen

Meld deg på vårt nyhetsbrev! - Klikk her!

 

Tel: +47 74 08 30 61
Mob: +47 905 77 044
Fax: +47 74 08 33 62