Gjennom nytenkning og utvikling
skaper vi bærekraftige løsninger.
Norsk
English
Español
Portugés

Kvernen - for bekvemmelighets skyld


Ved sammenlikning av ulike kildesorteringsløsninger;
- er det riktig å medregne kostnadene til innkjøp og montering av kverner?

Svaret på spørsmålet kan synes opplagt, - Ja, selvfølgelig.

Men er det virkelig det? Herunder vil jeg drøfte ulike aspekter som tilsier at svaret egentlig bør være nei. Dersom det er riktig, vil deler av det norske fagmiljøet som hittil har vært negative til en kvernbasert utsorteringsløsning for matavfall miste et av deres viktigste argument mot løsningen.

Hva har kvernen med kildesortering å gjøre?

Ved første øyenkast er matavfallskvernen opplagt et interessant utsorterings-alternativ for matavfallet, - det er et kjøkkenredskap som maler opp matavfallet og putter det i avløpet. Men det har ikke løst problemet, det har bare flyttet på det. Flyttet det til avløpet. Og det er her problemstillingen oppstår, det finnes da andre måter å flytte matavfallet til avløpet på, og de koster ingen ting. Allerede i dag havner mye av matavfallet i avløpet via sluken i kjøkkenvasken, mesteparten i form av supperester og sauser, men også mindre matbiter fra skyllingen av tallerkenene og kasserollene. Supper og andre bløte matrester blir stadig vekk skylt ned i vannklosettet, også det koster ingen ting. Strengt tatt trenger man ingen kvern for å flytte matavfallet til avløpet, man kan bruke klosettet såfremt bitene ikke er for store. Man kan også bruke vanlige kjøkkenredskaper for å finhakke matrestene før de skylles ned i kjøkkenvasken eller klosettet. Når kvernen egentlig er overflødig, er det da riktig å medregne kostnadene til innkjøp og montering når man sammenlikner ulike kildesorteringsalternativer?

Kvernen er bare et alternativ til de andre metodene. Dens fordel er at den gjør det lettvindt og trygt å overføre matavfallet til avløpet, og det er egentlig det man betaler for. Er det riktig å inkludere kostnaden for å få det bekvemt, når alternativene settes opp mot hverandre? Alternativer som bekvemmelighetsmessig er langt dårligere og som det heller ikke er gjort forsøk på å kostnadsberegne prisen på brukervennligheten?

En kvernløsning er egentlig en avløpsløsning

E-coli bakterierNår vi snakker om en kvernbasert utsorteringsløsning er det egentlig ikke kvernen som er det essensielle men avløpet. Uten et fungerende avløp er kvernen verdiløs. Kvernen er som nevnt ovenfor først og fremst et apparat som gjør det enkelt og bekvemt å overføre matavfallet til avløpet, men den er også garantisten for at matavfallet er tilstrekkelig oppmalt til at det ikke kan skape problemer for avløpet. Sånn sett er kvernen egentlig et avløpsredskap og burde dermed betraktes som en del av avløpet og ikke som en del av renovasjonstilbudet (Nok en grunn til at kvernkostnadene ikke hører hjemme i et avfallsregnskap). Men fordi kvernen egentlig ikke er mer enn ”et kjekt tilleggsutstyr” og strengt tatt unødvendig for å kunne overføre matavfallet til avløpet, blir det også her tvilsomt å legge kvernkostnadene til avløpskostnadene.

Men tilbake til poenget, en kvernløsning er egentlig en avløpsløsning, og fordi avløpet allerede ligger der, - og vil måtte være der uansett hvordan vi velger å kildesortere, blir det misvisende å inkludere kvernkostnadene (les avløpskostnadene) i sammenstillinger mellom alternative kildesorteringsløsninger (alle er jo tilknyttet en avløpsordning). Det som kunne vært interessant i slike sammenstillinger og ikke minst ut fra et helhetlig perspektiv, er å inkludere merkostnadene kvernen påfører avløpssystemet. Problemet er bare det at det er nesten umulig å forutsi hvor mye kostnadene vil øke, - eller minke. Erfaringene viser at kverner har minimal virkning på driften av renseanleggene og følgelig på kostnadene, med unntak av der det produseres biogass av slammet, - med tilførselen av matavfall øker biogassproduksjonen, noe som bidrar til en betydelig reduksjon av avløpskostnadene.

En suppemaskin

Kvernen kan også betraktes som en suppemaskin, den lager suppe av matrestene og tømmer det automatisk i avløpet (istedenfor å ha nok et apparat på kjøkkenbenken, f.eks. food-processor). Ingen finner det vel naturlig å inkludere kostnadene til et ”kjekt å ha” kjøkkenredskap i et avfallsregnskap?

Apropos; Det er lov å tømme supper i vasken, og det vil alltid være lov, derfor er det urimelig å innføre forbud mot suppemaskiner (og matavfallskverner). Les også; Noen kommuner forbyr "suppemaskiner"

Hva koster egentlig en kvern?

Det finnes mange ulike kverntyper på markedet, mange av ”dem” er gratis som nevnt ovenfor. Noen er billige men støyete andre støysvake men dyre, noen har en enkel design mens andre er en premie verdt, spørsmålet er hvilke av dem skal man bruke i en kostnadsvurdering? Den billigste, den ”gunstigste” eller den dyreste? Alle kvernene gjør jo den samme jobben, forskjellen mellom dem er hva man kan kalle ”smak og behag” noe som vanligvis er den enkelte forbruker som forholder seg til, og som alene må få lov til å avgjøre hvorvidt prisen står i forhold til hva som ønskes av et slikt produkt.

Det kunne kanskje vært fristende å ta utgangspunkt i den billigste kvernen på markedet og betrakte merkostnaden til å anskaffe seg de dyrere modellene som en privat investering i egen luksus. Men det bringer oss tilbake til utgangspunktet; kvernen er egentlig ikke nødvendig for å kunne overføre matavfallet til avløpet.

Kvernen - for bekvemmelighets skyld

Konklusjonen er derfor at enhver investering til anskaffelse av en matavfallskvern, selv den billigste, er en investering i privat luksus eller personlig bekvemmelighet. Når folk bruker penger på en kvern, nye gardiner eller en sydentur, investerer de i egen velvære, det dreier seg ikke om ”kjøp av avfallsløsning”, ”opp-pussing” eller ”studiereise”, selv om man gjerne kaller det for det.

Meld deg på vårt nyhetsbrev! - Klikk her!

 

Tel: +47 74 08 30 61
Mob: +47 905 77 044
Fax: +47 74 08 33 62