Gjennom nytenkning og utvikling
skaper vi bærekraftige løsninger.
Norsk
English
Español
Portugés
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Å kverne eller
ikke kverne,
det er spørsmålet!


Følgende er mitt tilsvar til Naturvernforbundet i Telemark sitt utspill i Varden 10.01.05 "Naturvernforbundet ønsker ikke avfallskverner"

Artikkelen kom på trykk i Telemarksavisa 14.01.05 og i
Varden 15.01.05
.

Nedenfor kan du lese orginalartikkelen;

Å kverne eller ikke kverne, det er spørsmålet!

Naturvernforbundet i Telemark ønsker ikke avfallskverner, det er meget leit fordi det vitner om at de ennå ikke har satt seg skikkelig inn i hva saken egentlig dreier seg om. Av plasshensyn kan jeg ikke kommentere alle innvendingene de har, den korte versjonen er at de tar feil på alle punkt. Informasjonen de etterlyser finnes fritt tilgjengelig på nettet, bl.a. på www.kverna.no, jeg vil oppfordre alle som oppriktig ønsker en løsning på avfallsproblemet til å besøke nettstedet.

Det kan synes som om noen har malt fanden på veggen og så blitt vettskremt av hva de så. De som kjenner løsningen vet at "fanden" ikke finnes - bare uvitenhet, og det er ille nok fordi det står i veien for innføringen av en kildesorteringsløsning som er miljøvennlig, brukervennlig, hygienisk og vesentlig rimeligere enn dagens. Og for en brøkdel av det vi sparer vil vi også få et avløpssystem som fungerer.

Hadde de lest mine nettsider ville de oppdaget at ressursene i matavfallet ikke går tapt ved å sende det i avløpet, nei, de blir utnyttet av bakteriene til å rense avløpsvannet og gjøre slammet mer næringsrikt. Forurensningen kan bare øke dersom man med vilje ikke tilpasser renseanlegget til å utnytte denne effekten. Med andre ord kan kverner føre til økt forurensning bare når kommunen, fylkesmannen, Statens forurensningstilsyn, eller Naturvernforbundet tillater det. I det perspektivet er det oppsiktsvekkende at et forbud mot kverner kun gagner de som ikke vil gjøre jobben sin eller bryr seg om miljøet.

Altså går ikke ressursene tapt og ei heller øker forurensningen. Hva er det så Naturvernforbundet i Telemark (og andre motstandere) egentlig er imot? Å erkjenne at de kanskje har vært litt for rask med avtrekkeren?

Dikteren Olav Duun skal ha skrevet "Ikkje noko er kvassare enn odden av ein ny tanke!". Dersom du noen gang har vært rammet av denne smerten, prøv å skifte mening! Kverner er en god løsning fordi vi er alle opptatt av å bidra til et bærekraftig samfunn, - også vi som vil bruke kverner.

Derfor vil vi bruke kverner:

  1. Med kverner er vi kvitt lukt og søl med en gang.
  2. Restavfallet blir renere, noe som gjør den mer verdifull både som råstoff til nye produkter og som brensel i industrielle prosesser. Vi vil ikke trenge nye søppelforbrenningsanlegg.
  3. Bringebaserte kildesorteringsalternativer vil kunne etableres fordi tilsøling ikke vil forekomme lenger.
  4. Og fordi lukt og søl er borte vil folk være langt mer positivt innstilt til å bringe sine sorterte fraksjoner til nærmeste returpunkt.
  5. Ved bruk av kverner og en bringebasert kildesortering er det mulig å redusere renovasjonskostnadene med minst 50 prosent. Til og med et gratis renovasjonstilbud er mulig.

Jeg håper Naturvernforbundet og andre miljøvernorganisasjoner vil bidra til en slik utvikling. Vi som vil ha kverner er ikke bare opptatt av lettvinte løsninger, vi har et helhetsperspektiv vi også, derfor oppfordrer vi kommunene til ikke bare å lage en innføringsstrategi som ivaretar hensynet til avløpet og miljøet, men som også søker maksimal kost/nytte effekt.

Min rolle i dette er å bidra med kunnskap (som er gratis) og som rådgiver dersom kommunen ønsker det.

Gaute Adler Nilsen,
miljørådgiver, cand. scient. organisk kjemi

NB! - Etter å ha skrevet artikkelen kom jeg til å tenke på om ikke ønsket om å forby kverner egentlig er et angrep mot ytringsfriheten. - vår rett til å kjempe for det vi mener er en riktig utvikling, vår rett til å delta i arbeidet for å utvikle et bærekraftig samfunn (LA21)?

Meld deg på vårt nyhetsbrev! - Klikk her!

 

Tel: +47 74 08 30 61
Mob: +47 905 77 044
Fax: +47 74 08 33 62