Gjennom nytenkning og utvikling
skaper vi bærekraftige løsninger.
Norsk
English
Español
Portugés
Hovedside
The Logic Cycle
Matavfallskverner
Miljøløsninger
Produkter
Artikler
Om oss

 

Betingelser for å bli listet som en av våre
"anbefalte kvernforhandlere"

Denne listen eller oversikt over kvernforhandlere, er et resultat av de stadige forespørsler vi får fra besøkende på våre nettsider. Da vi ikke er forhandlere men miljørådgivere med spesialkunnskap om kverner, finner vi det naturlig å henvise folk til nærmeste forhandler, - deg?

Som det går fram av våre nettsider er vårt mål at kverner skal bli hovedutsorteringsløsningen for matavfallet i alle norske hjem. Dette har vist seg å være en ingen enkel jobb. Derfor er vi svært takknemlig for all den støtten vi kan få. Da det er kvernforhandlerne som har mest å vinne på at vi lykkes med vårt arbeid, vil vi spørre deg om støtte.

Til gjengjeld får du i tillegg til å bli listet som "anbefalt kvernforhandler", gratis tilgang til vårt arkiv der du vil finne nedlastbare rapporter og dokumenter som du kan bruke til å øke din kunnskap om kverner og til å dokumentere overfor lokale politikere at kverner er en god miljøløsning og som derfor bør likestilles med hjemmekompostering. Du vil også få tilsendt en kopi av vår "selger manual", den vil gjøre deg istand til å besvare de mest vanlige spørsmål folk stiller til bruken av kverner og noen viktige poenger som kunden neppe har tenkt på før.

En annen viktig fordel med å bli vår sponsor er at du vil få tilgang på bilder og tekstforslag til annonser og brosjyrer. Når du f.eks. annonserer i lokalavisen vil du kunne vise til vår webadresse; www.kverna.no, - slik vil kundene dine finne svar på de fleste spørsmål de måtte ha om kverner, og fordi du er listet på forhandleroversikten vil kunden få styrket sin tillit til deg som forhandler (og som forkjemper for en ny og bedre kildesorteringsløsning).

Dersom du ikke har en egen nettside kan vi lage en enkel side for deg, tjenesten koster bare 200 kr. Oppføringen på forhandleroversikten skjer automatisk. Se et eksempel; http://www.kverna.no/forhandler/sms.htm
(Bruk tilsvarende link i dine annonser)

Betingelser

Du må være forhandler av IN-SINK-ERATOR matavfallskverner. Dette bl.a. fordi:

  1. NIBU AS, den norske importøren av IN-SINK-ERATOR kverner, har vært og er vår hovedsponsor i forbindelse med vårt engasjement i "kvernsaken".

  2. Rapportene og erfaringene vi legger fram som dokumentasjon for at løsningen virkelig er trygg, økonomisk og miljøvennlig, er bygd på brukserfaringer med i all hovedsak IN-SINK-ERATOR kverner.

  3. Bildematerialet og teksforslagene kan kun brukes til markedsføring av IN-SINK-ERATOR kverner.

  4. Vi er trygg på at IN-SINK-ERATOR kverner er blandt de mest støysvake på markedet og at de gjennomgående holder et høyt kvalitetsnivå.

Du BØR til enhver tid ha minst 1 stk. av hver av de 4 husholdningskvernene NIBU AS fører. Dette er viktig ellers kan du risikere at kunden henvender seg til en annen forhandler.

Å liste seg opp er gratis dersom dette skjer innen utgangen av 2004. Fra og med 2005 vil vi kreve 500 kr for å stå oppført på listen i ett helt år.

Sponsorbidraget vi søker av deg er en frivillig sak. Vi er glad for alle beløp du vil unne oss, nå eller senere, det er opp til deg. Vi håper dog at gjennomsnittsbeløpet vil være ca. 500 kr.

Vårt kontonummer er 9710 1119 835,
merk giroet med "Sponsor: ditt firmanavn"

Gå til anbefalte forhandlere og før ditt firma opp på listen.

Send meg deretter en mail slik at jeg får godkjent oppføringen din og registrert deg som bruker av tjenesten.

Min e-postadresse:
Oppgi;
Firmanavn
Adresse
Kontaktperson
Telefon nr
e-postadresse

Ring meg gjerne dersom du har spørsmål; 74 08 30 61

Takk for samarbeidet !

 
Tel: +47 74 08 30 61
Mob: +47 905 77 044
Fax: +47 74 08 33 62