Gjennom nytenkning og utvikling
skaper vi bærekraftige løsninger.
Norsk
English
Español
Portugés
 

 

 

Kommentar:

Å være imot kverner er like meningsløst som å være imot utbedring av avløpsforholdene.
- miljøet taper i begge tilfeller.

Gaute Adler Nilsen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kildesortering gir lungeskader

Kilde: http://www.dagsavisen.no/

03. 04. 2003: Renholdsarbeidere risikerer kronisk bronkitt og tap av lungefunksjon på grunn av farlige utslipp i søppel som har ligget lenge.

JAMES EDMONDSTON

Arbeid med organisk avfall om sommeren kan være farlig for renovasjonsarbeidere Illustrasjonsfoto: SCANPIX
Arbeid med organisk avfall om sommeren kan være farlig for renovasjonsarbeidere Illustrasjonsfoto: SCANPIX
En ny undersøkelse fra statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) viser at renholdsarbeidere er utsatt for store mengder soppsporer og giftstoffer fra bakterier, såkalte endodoksiner. Slike stoffer kan føre til kronisk bronkitt og tap av lungefunksjon. De farlige utslippene kommer fra matavfall som har stått over lengre tid. - Det er ikke mer utslipp fra sortert søppel enn usortert søppel, sier forskerne som jobbet med undersøkelsen Kari Heldal og Wijnand Eduard ved Stami.

 - Problemet blir forverret når avfallet får stå over lengre tid, sier han. Mange områder med kildesortering samler kun inn det organiske avfallet med en ukes mellomrom om sommeren for å begrense sopp og bakterievekst. Den tiden gir likevel sopp og bakterier gode vekstforhold. Eduard forklarer til Dagsavisen at stoffene følger med støv fra søppelet.

Undersøkelsen ble gjort blant 25 renholdsarbeidere i Hønefoss og målte mengden av skadelige stoffer i spytt og utvask fra nesen.

Meld deg på vårt nyhetsbrev! - Klikk her!

 

Tel: +47 74 08 30 61
Mob: +47 905 77 044
Fax: +47 74 08 33 62