Gjennom nytenkning og utvikling
skaper vi bærekraftige løsninger.
Norsk
English
Español
Portugés
 

 

 

Kommentar:

Å være imot kverner er like meningsløst som å være imot utbedring av avløpsforholdene.
- miljøet taper i begge tilfeller.

Gaute Adler Nilsen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ny tvil om gjenbruk av matavfall

 

Billede


Ny tvivl om genbrug af køkkenaffald

Billede Billede
Foto: Jan Steving

Af  Michael Rothenborg
 
Politikens netavis søndag 11. maj 2003
 
Regeringen går imod EU, når den i ny affaldsstrategi ikke vil gennemtvinge mere sortering af organisk affald. Miljøstyrelsen mener ikke, at det kan betale sig. EU-kommissionen er kommet til den stik modsatte konklusion.
 
Skal danskerne have en separat affaldspose til bananskrællen, æbleskroget og det andet organiske affald?

Regeringen mener nej, efter at en analyse fra Miljøstyrelsen netop har vist, at det er en dårlig forretning at genbruge det grønne husholdningsaffald til biogas eller kompost. Men EU-kommissionen kommer i sine beregninger til det stik modsatte resultat og lægger i et direktivudkast op til, at medlemslandene især i større byer i højere grad genbruger husholdningsaffaldet.

Tidligere regering ville genbruge
Den tidligere regering havde som mål at femdoble genbruget af køkkenaffald, men stadig flere kommuner har problemer med systemerne. Alene siden september i fjor har biogasanlæg i Herning, Aalborg og Ringsted skrottet indsamlingen, fordi det ikke kunne betale sig. Og i Århus kæmper et affaldssystem til 100 millioner kroner med meget dårlig økonomi.

Nu vurderer Miljøstyrelsen, at det vil koste samfundet en kvart milliard kroner ekstra om året at sortere og indsamle køkkenaffaldet til genbrug.

Det kan bedre betale sig at blande det organiske med plastbakkerne og mælkekartonerne og så smide hele pærevællingen i et forbrændingsanlæg.

»Brændværdien af det organiske affald ved forbrænding har vist sig at være større end antaget, da forsøgene med biogas og kompostering blev indledt«, forklarer Miljøstyrelsens rapport.

Grillsovs
Samtidig har det vist sig dyrere end ventet at sortere affaldet, fordi danskerne ikke har et helt klart billede af, hvad der er organisk, og for eksempel godt kan finde på at hælde grillsovsen inklusive den sølvfarvede foliebakke ned i den grønne pose. Og endelig har prisen på biogas og kompost været lavere end ventet.

Analysen understreger, at enkelte kommuner formentlig godt vil kunne lave ordninger, der både miljømæssigt og økonomisk kan svare sig. Men det overordnede negative billede betyder, at der i udkastet til regeringens nye affaldsstrategi lægges op til, at borgerne ikke skal tvinges til at sætte både en sort og en grøn pose under deres køkkenvask.

»Vi vil ikke pålægge borgerne og kommunerne noget, der ikke kan betale sig«, siger Eyvind Vesselbo (V), formand for Folketingets Miljøudvalg.

Han erkender, at der i øjeblikket i EU-kommissionen arbejdes med en model, der lægger op til mere genbrug.

»Men vi vil forsøge at påvirke direktivet ved at vise kommissionen de danske resultater. Desuden foreligger både vores affaldsstrategi og kommissionens direktiv jo stadig kun i udkast«, understreger Vesselbo.

Radikale afventende
De radikale mener, at man ikke bør makulere alle planer om affaldssortering, fordi biogas og kompost med tiden kan blive en bedre forretning. Venstrefløjen hæfter sig ved, at Miljøstyrelsen kun har indregnet de miljøkonsekvenser, der kan værdisættes, for eksempel er tungmetaller i fast form ikke med.
 

Organisk og dyr

Ifølge Miljøstyrelsen koster det mere end dobbelt så meget per ton organisk affald at sortere det i stedet for at putte alt i én skraldesæk. Den ekstra omkostning for indsamling er per villa 150 kroner årligt og for en husstand i en etageejendom ca. 110 kroner. Det svarer til, at ekstraomkostningerne er henholdsvis 750 og 1.100-1.500 kroner per ton.

Den svenske miljøstyrelse, Naturvårdsverket, når også til en ekstrapris på ca. 750 kroner per ton, mens EU-kommissionens analyse regner med 0-100 kroner per ton. Derfor mener kommissionen, at både biogas og kompostering er samfundsøkonomisk rentabelt.

Artiklen kan findes på adressen: www.politiken.dk/VisArtikel.iasp?PageID=269689

Kommentarer til artikkelen


Når kompostering eller biogassproduksjon ikke lønner seg (hverken økonomisk eller miljømessig) i et lite, flatt og forholdsvis tettbefolket land som Danmark, hvordan skal det kunne lønne seg i Norge?

Hadde Miljøstyrelsen undersøkt kvernalternativet, er jeg sikker på at biogassproduksjon fortsatt hadde vært interessant og at de totale renovasjonskostnadene kunne vært redusert med 50-70%.

Gaute Adler Nilsen

Meld deg på vårt nyhetsbrev! - Klikk her!

 

Tel: +47 74 08 30 61
Mob: +47 905 77 044
Fax: +47 74 08 33 62