Gjennom nytenkning og utvikling
skaper vi bærekraftige løsninger.
Norsk
English
Español
Portugés


Gaute Adler Nilsen
10.05.1965


mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
I 1995 tok jeg min Cand. Scient. grad i Organisk Kjemi ved universitetet i Tromsø. Våren 1996 flyttet jeg og Bente inn vårt selvbygde hus i Levanger. Like etter begynte forberedelsene til etableringen av KVÆRNA G.A.Nilsen, i 1997 ble firmaet stiftet og siden har jeg vært travelt opptatt, - spesielt med å vinne forståelse for hvilke miljømessige fordeler matavfallskverner innebærer for avfallshåndteringen.

"The Logic Cycle" er en egenutviklet avfallshåndteringsløsning som er noe forut sin tid, da den forutsetter at matavfallskverner allerede finnes i alle hjem. Kort forklart er det snakk om en frivillig kildesorteringsløsning som er gratis for alle som er villig til å bringe sitt sorterte avfall til dagligvarebutikkens returhall. De som foretrekker å ha en avfallsdunk som idag, - og er villig til å betale for det, vil forsatt kunne ha det. Hensikten er å bruke minst mulig ressurser på nå målet; avfallsminimering, gjenbruk og gjenvinning, - et bærekraftig avfallshåndteringsløsning som alle er fornøyd med.

Min CV | Min personlige hjemmeside

 

Tel: +47 74 08 30 61
Mob: +47 905 77 044
Fax: +47 74 08 33 62