Gjennom nytenkning og utvikling
skaper vi bærekraftige løsninger.
Norsk
English
Español
Portugés
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Kverner sparer 280 millioner


Dette er et tilsvar til administrasjonen i Skien, som hevder at kverner vil koste kommunen 55 millioner kroner. En kortere versjonen av dette tilsvaret kom også på trykk i Varden 25.02.03

Gunnar Mosevoll ”retter baker for smed” når han hevder at matavfallskverner vil koste kommunen 55 millioner kr (til oppgradering av renseanlegg) og enda mer til oppgradering av avløpsnettet. Dette er investeringer som vil måtte gjøres uansett om man ønsker en kvernløsning eller ikke, - og de burde vært gjort for lengst. Eller er det slik å forstå at takker vi nei til kverner så kan vi utsette utbedringene, spare penger og fortsatt forurense skjærgården noen år til?

55 millioner kroner høres skremmende ut, men det utgjør ikke mer enn ca. 2000 kr pr husholdning, eller ca. 100 kr pr år i økt avløpsgebyr (20 år avskrivningstid). Hva vil husstandene spare i renovasjonskostnader i løpet av disse årene? Jeg anslår en besparelse på minst 600 kr pr år ( i Sverige har vi eksempler på inntil 1303 Skr pr år!), skulle dette tallet stemme vil Skiens innbyggere likevel spare over 280 millioner i løpet de neste 20 årene (28000 x 500 x 20). Det skulle være nok til å utbedre det meste av ledningsnettet uten å øke de kommunale avgiftene.

Dessuten Mosevoll, kverner er ikke forbudt i Skien eller andre kommuner, sanitærreglementet gir ikke hjemmel for å forby kverner, eller for den saks skyld andre innretninger som egner seg for å male opp matavfall. Reglementet skal beskytte avløpsnettet imot skadelige stoffer, deriblant oppmalte avfallsprodukter, ingen er uenig i at plast og blikkbokser ikke hører hjemme i avløpet, men oppmalt matavfall vet vi ikke kan skape problemer (over 60 års erfaring og over 50 millioner i daglig drift, - aldri et problem.), det er nemlig vannlåsen bak kverna som er det svakeste ledd i ethvert avløpsnett. Generelt kan man si at dersom avløpsnettet tåler kaffegrut, ja da tåler den også oppmalt matavfall.

Jeg registrerer at administrasjonen vurderer å forsterke forbudet (er det en innrømmelse av at det egentlig ikke finnes noe slikt?), men hvordan skal de få det til? Hvordan skal de overtale Skiens innbyggere til å gå med på noe sånt? Det er innbyggerne i felleskap som eier nettet og det er de som er deres egentlige sjefer og et klart flertall av dem vil ha kvern!

Vi må slutte å kaste bort tid på å krangle om kverner er bra eller ikke, det er en kostbar krangel, hver dag Mosevoll står på bakbeina, koster han Skiens innbyggere vel 40000 kr! (28000 x 500 / 365) Og nye utredninger og prøveprosjekter er tilsvarende dyre, og hva er vitsen med dem? Få en håndfull skeptikere til å skifte mening? Aldri har en kvernsatsing vært mislykket, det eneste vi ikke vet, er nøyaktig hvor bra den vil bli.

Gaute Adler Nilsen
Miljørådgiver

les også;

Når man gjør en fjær til fem høns, - da har man en dårlig sak!

Meld deg på vårt nyhetsbrev! - Klikk her!

 

Tel: +47 74 08 30 61
Mob: +47 905 77 044
Fax: +47 74 08 33 62