Gjennom nytenkning og utvikling
skaper vi bærekraftige løsninger.
Norsk
English
Español
Portugés
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kan tanker stå på hodet?


Christian F. Schelver stiller seg undrende til Leif Stige i Naturvernforbundet i Telemark og hans utspill i TA 22.01.05 "AVFALLSKVERNER"

Artikkelen kom på trykk i Telemarksavisa 26.01.05

Nedenfor kan du lese artikkelen;

Kan tanker stå på hodet?

Det virker slik når en leser Leif Stige sitt innlegg om avfallskverner i TA 22/01/05.

Christian F. Schelver

Han skriver at det i Porsgrunn opplyses at ledningsnettet ikke har kapasitet til å motta kvernet avfall. Det ville vært riktig hvis alle Porsgrunns 33.323 innbyggere kvernet opp mat, uten vanninnhold, samtidig.

Men Porsgrunn kan ikke innføre kverner til alle samtidig, det er ikke teknisk mulig. Og det er helt umulig at alle vil kverne samtidig. Samtidig er det slik at matavfall består av ca. 80 % vann. Og ledningsnettet er bygget for å ta i mot vann, gråvann og kloakk.

Derfor blir bruk av matavfallskverner akkurat like farlig som å pisse i havet. Nei, det er farligere å pisse i havet, for kloakken går jo faktisk gjennom renseanlegg som fanger opp slam og næringssalter. Det slammet, som bønder står i kø for å bruke til jordforbedringsmiddel fordi jorda utarmes, berikes av naturlige næringssalter fra matavfall som går i kvern.

Det er merkelig at Stige vil nekte bøndene å bruke naturgjødsel. Det er da vel ikke slik at Naturvernforbundet ønsker en øket bruk av kunstgjødsel? Ressursene må gjenvinnes og gå tilbake til naturen. Det er det kverner hjelper til med på en lettvint, billig og miljøvennlig måte.

Forresten Stige, så blir renseanleggene bare bedre og bedre og «utslippene» av næringsstoffer til vann, de synker og synker. Har du problemer med å tenke på utslipp av næringssalter til vann, så bør du fokusere på bruken av kunstgjødsel i jordbruket Stige. «For at avfallskverner skal kunne godkjennes, må det investeres i avløpsnett og renseanlegg.»

Kjære Stige, er det lite oksygen på ditt kontor? Eller stiger det bare vond lukt opp fra råtnende mat i ditt restavfall? Alle kan kjøpe miljøkvern. Og når tilstrekkelig mange har gjort det, så vil det bli et folkekrav at alle kommuner gradvis tilbyr innbyggerne slike. Om du ikke har råd til en slik anskaffelse, så skal jeg gi deg en kvern helt gratis, så sant mitt navn er Christian Fredrik.

CHRISTIAN F. SCHELVER

Avfallsrådgiver

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev! - Klikk her!

 

Tel: +47 74 08 30 61
Mob: +47 905 77 044
Fax: +47 74 08 33 62