Gjennom nytenkning og utvikling
skaper vi bærekraftige løsninger.
Norsk
English
Español
Portugés
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVFALLSKVERNER


Lederen for Naturvernforbundet i Telemark, Leif Stige, mener matavfallskverner er en dårlig løsning.
I TA 22.01.05 skriver han;

AVFALLSKVERNER

Kommunene eier og driver anleggene for transport og rensing av sanitærvann. De må påse at bruken av dette systemet er i samsvar med kapasitet og utslippskrav. I Porsgrunn opplyses det at ledningsnettet ikke har kapasitet til å motta kvernet matavfall. I Skien og andre kommuner i Telemark er situasjonen trolig den samme.

Fjordene i Grenland tilføres store mengder organisk materiale og nitrogenforbindelser. Bortimot halvparten kommer fra kommunalt avløpsnett. Avfallskverning vil øke dette utslippet og medføre en uønsket belastning av fjordene våre.

For at avfallskverner skal kunne godkjennes, må det investeres i avløpsnett og renseanlegg. Politikerne kan velge å foreta en slik investering, men før slike tiltak er gjennomført, må avfallskverner forbys. Det er mange forhold som kan gjøre dette valget vanskelig. Avgjørelsen er i praksis irreversibel, velger en først avfallskverner, kan de ikke så lett velges bort. Kverning av matavfall er lettvint for forbrukerne og har hygieniske fordeler. Resursmessig er det en dårlig løsning - slam, næringssalter m.m.

______slutt______

Kommentarer:

Jeg står fortsatt ved det jeg uttalte i mitt forrige innlegg "de tar feil på alle punkt." I tillegg må jeg påpeke at matvafallskverner er et lovlig produkt, de som hevder at kommunen har et forbud tar feil, les mer om dette her.

Les også Christian F. Schelvers tilsvar i TA 26.01.05.

Meld deg på vårt nyhetsbrev! - Klikk her!

 

Tel: +47 74 08 30 61
Mob: +47 905 77 044
Fax: +47 74 08 33 62