Gjennom nytenkning og utvikling
skaper vi bærekraftige løsninger.
Norsk
English
Español
Portugés
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ufarlig å kildesortere?


Link til artikkelen; Ufarlig å kildesortere

Norsk renholdsverks-forening (NRF), hevder kildesortering er ufarlig. De kommer fram til denne konklusjonen ved å vise til en undersøkelse som sammenlikner kildesortert matavfall mot at matavfallet blandes med restavfallet (alt i en dunk). Ikke overraskende viser undersøkelsen at det er liten forskjell mellom de to alternativene. Eller sagt på en annen måte; at begge løsninger er like dårlige med hensyn til smittevern.

NRF unngår å nevne noe som helst om matavfallskverner, til tross for at de vet meget godt at det er fordelene med denne løsningen Trygve Eklund, direktør for Norges Arbeidsmiljøinstitutt, sikter til når han stiller seg kritisk til kildesortering. Det er åpenbart at NRF har sine medlemer (renovasjonsbransjen) i tankene når de kritiserer han, noe annet er heller ikke å vente. Men er noen arbeidsplasser så mye verdt at noen kan tillate seg å gamble med folks helse og Norsk natur? Det er nemlig ikke bare mennesker som kan bli syke, jeg viser til artikkelen; "Er kildesortering farlig?" og innlegget "Feilslått kildesortering".

Kan det være at "The Logic Cycle" er årsaken til at de ikke vil høre snakk om kvernen?

Gaute Adler Nilsen
Cand. Scient. i organisk kjemi
Miljørådgiver


Lenker til relaterte avisartikler:

Ufarlig å kildesortere Norsk renholdsverks-forening (NRF)
Her er løsningen på «bakteriebombene», Bladet Tromsø 29.07.03
Avfallet er ikke farlig, Fædrelandsvennen 29.07.03
Smittefarlig matavfall, Trønderavisa 29.07.03
Advarer mot bakterie-bombe, Fædrelandsvennen 29.07.03
Kjøkkenkverna får det glatte lag, NRK Vestfold 28.07.03
Kildesorteringen er smittefarlig i varmen, Stavanger Aftenblad 26.07.03
Smittevernlegen etterlyser undersøkelse, Stavanger Aftenblad 26.07.03
Søppelet "lever" i varmen, Nordlys 25.07.03
Farlig søplesuppe?, NRK Vestfold 25.07.03
Institutt vil avvikle søppelsortering, P4 Radio Hele Norge 25.07.03
Kildesortering gir "bakteriesupper", Aftenposten 25.07.03
Verdens kvalmeste jobb, Dagbladet 25.07.03
Farlig kildesortering, NRK 25.07.03
Slår alarm om matavfall, Orio presseklipp 24.01.2003

 

Tel: +47 74 08 30 61
Mob: +47 905 77 044
Fax: +47 74 08 33 62