Gjennom nytenkning og utvikling
skaper vi bærekraftige løsninger.
Norsk
English
Español
Portugés
Hovedside
The Logic Cycle
Matavfallskverner
Miljøløsninger
Produkter
Artikler
Om oss

KVÆRNA G.A.Nilsen

- Hvem er vi?
- Hvordan kan vi hjelpe?

 

Effektivisering er miljøvern !
- Jeg vet mange vil reagere negativt på en slik uttalelse, men tenk over det, det er jo riktig ! Selv om noen mister jobben eller taper inntekter. Effektivisering er; "å bruke mindre ressurser for å oppnå det samme."

Avfall er materialer som ender utenfor et miljøvennlig kretsløp. Gaute's definisjon

Emballasje er noe vi låner for å få varen hjem, derfor er det
bare rett og rimelig at vi leverer den tilbake når vi ikke lenger trenger den.
Viktig betraktning som ligger bak utviklingen av "The Logic Cycle".

Vi må ikke ødelegge framtiden ved å ha en overdreven frykt
for den !
- Kritikk mot ivrige brukere av "føre var prinsippet", de kan i verste fall hindre en bærekraftig utvikling, en utvikling mot et bedre samfunn for alle.

Hvor alle tenker likt tenker ingen mye. - Kritikk av Jante-loven og "flertallets diktatur."

The Ecological Chemist,
by Gaute Adler Nilsen.

 

Tel: +47 74 08 30 61
Mob: +47 905 77 044
Fax: +47 74 08 33 62