Gjennom nytenkning og utvikling
skaper vi bærekraftige løsninger.
Norsk
English
Español
Portugés
Hovedside
The Logic Cycle
Matavfallskverner
Miljøløsninger
Produkter
Artikler
Om oss

KVÆRNA G.A.Nilsen

- Hvem er vi?
- Hvordan kan vi hjelpe?

 


Miljørådgivning

Med utgangspunkt i forståelsen for grunnleggende naturfenomener utdannelsen innen organisk kjemi har gitt meg, og min store interesse for miljøvern generelt, er det naturlig for meg å stå til tjeneste for å bidra til å løse de mange miljøutfordringene vi står ovenfor. Målet er å finne de løsninger som gir størst mulig kost-nytte effekt, - slik at vi har råd til å løse så mange av problemene som mulig. Vår avfallshåndteringsløsning "The Logic Cycle" er bare et eksempel på hvordan vi gjør vårt bidrag.

Et annet spennende felt vi har engasjert oss sterkt i er "kildesortering med matavfallskverner". Vår målsetting er å bidra med kunnskap og erfaring til kommuner og myndigheter, slik at innføringen av matavfallskverner som hovedutsorteringsløsning for matavfallet blir så vellykket som mulig. Vi er ikke kvernleverandører, vår rolle er å bistå kommuner med gjennomføring av prosjekter, i denne sammenhengen vil vi innhente tilbud fra leverandører, slik at kostnadene blir så lave som mulig og abonnentene får det beste tilbudet.


Gaute Adler Nilsen
Cand. Scient. i organisk kjemiTel: +47 74 08 30 61
Mob: +47 905 77 044
Fax: +47 74 08 33 62