Gjennom nytenkning og utvikling
skaper vi bærekraftige løsninger.
Norsk
English
Español
Portugés
Hovedside
The Logic Cycle
Matavfallskverner
Miljøløsninger
Produkter
Artikler
Om oss

The Logic Cycle

- Avfallsminimering.


Strategien til The Logic Cycle bidrar til å redusere avfallsmengden fordi den er bringebasert og drevet av dagligvarebransjen selv. Idéen har sitt utspring i følgende måte å betrakte emballasje på;

Emballasje er noe vi låner for å få varen hjem,
derfor er det bare rett og rimelig at vi leverer
den tilbake når vi ikke lenger trenger den.

Vi erkjenner at emballasje ikke bare skal beskytte varen, den skal også selge den. Derfor vil emballasjen aldri forsvinne. Målet må derfor være å redusere bruken av den og å gjenvinne den i størst mulig grad, slik at bruken hele tiden er så bærekraftig som mulig.

Bringebasert kildesortering

The Logic Cycle er en frivillig og bringebasert kildesorteringsløsning. Den er tiltenkt alle som gjerne vil bidra til at ressursene i avfallet blir tatt hånd om på en miljøvennlig måte. Dette gir ikke bare grunn til selvtilfredshet, det gir også en økonomisk gevinst i form av reduksjon eller borfall av renovasjonsgebyret, avhengig av hvordan den enkelte velger å kildesortere.

Returhaller

Mottakspunktene er en integrert del av dagligvarebutikkene. Ved inngangen vil du finne en returhall der du finner den velkjente flaskepantautomaten, ved siden av den vil du finne luker for levering av dine sorterte avfallsfraksjoner, papir, plast, glass, metall, restavfall og andre fraksjoner.

Butikkene med de beste og mest brukervennlige returhallene vil få et klart konkurransefortrinn, derfor er det butikken selv som må dekke kostnadene til bygging og drift.

Med forholdsvis rene avfallsfraksjoner som det her er snakk om, vil de kunne benytte ledig lasterom etter vareleveranser til å transportere avfallet til materialgjenvinningsselskapene, og dermed bidra til at materialgjenvinning blir langt rimeligere og mer miljøvennlig enn tilfellet er i dag.

I bystrøk eller handlesentere med mange små butikker kan butikkene gå sammen om å etablere en felles returhall.

Avfallsminimering

Produkter som fører til mindre emballasje vil få et klart konkurransefortrinn, de påfører butikken mindre kostnader og kunden mindre bry, fordi det reduserer bringefrekvensen. Dette fører til at både produsent og forbruker vil være kontinuerlig opptatt av å redusere bruken av emballasje.

Andre hovedpunkter;

Den er renslig, ikke noe lukt eller søl. Les mer...

Den er gratis. Les mer...

Den er rettferdig. Les mer...

 

Last ned vår .pdf presentasjon av The Logic Cycle.

Tel: +47 74 08 30 61
Mob: +47 905 77 044
Fax: +47 74 08 33 62