Gjennom nytenkning og utvikling
skaper vi bærekraftige løsninger.
Norsk
English
Español
Portugés
Hovedside
The Logic Cycle
Matavfallskverner
Miljøløsninger
Produkter
Artikler
Om oss

The Logic Cycle

- rent og hygienisk.


I Norge kan inntil 70% av renovasjonskostnadene tilskrives håndtering av matavfall alene. Dette er en forholdvis høy andel og det skyldes at det er matavfallet som av hygieniske hensyn, tvinger renovasjonsselskapene i å hente avfallet så ofte som de gjør. Det er i hovedsak innsamlingsløsning og transport som bestemmer kostnadene. I strategien til The Logic Cycle blir matavfallet tatt hånd om av matavfallskverner. Dette løser mange problemer;

Man benytter eksisterende avløpssystem til transport og behandling av matavfall, - gratis og hygienisk transport.

Feilsortering, - matavfall forurenser stadig vekk kildesorterte avfallsfraksjoner, noe som gjør at materialgjenvinning blir dyrt og upraktisk.

Høye kostnader, - når matavfall og tilsølt avfall ikke lenger er et problem kan kostnadseffektive bringebaserte løsninger etableres.

Men organisk avfall er mer enn bare matavfall;

Hageavfall

The Logic Cycle konseptet er fundert på målsettingen om at alt avfall skal behandles på en så bærekraftig måte som mulig, derfor anbefaler vi at hageavfall i hovedsak komposteres og brukes i egen hage. Alternativet er å levere det til kommunens mottakspunkt for egen regning eller bestille denne tjenesten av ditt renovasjonsselskap.

Bleier

Bleier er en vanskelig fraksjon, og det er ikke bare barnefamilier som trenger en god løsning for slikt avfall, også sykestuer, legekontorer, aldershjem, veterinærer og laboratorier trenger en god renovasjonsløsning for dette avfallet. I strategien til The Logic Cycle inngår barnebleier i kommunens renovasjonstjeneste for medisink avfall og blir behandlet deretter.

The Logic Cycle; en del av kommunens renovasjonstjeneste

The Logic Cycle er ikke et konkurrent til kommunens renovasjonstjeneste men snarere en del av den. Det er en strategi som bringer ned renovasjonskostnadene, maksimerer materialgjenvinningen og løser de hygieniske problemer forbundet med avfallshåndteringen.

Andre hovedpunkter;

Den bidrar til å redusere avfallsmengden. Les mer...

Den er gratis. Les mer...

Den er rettferdig. Les mer...

 

Last ned vår .pdf presentasjon av The Logic Cycle.

Tel: +47 74 08 30 61
Mob: +47 905 77 044
Fax: +47 74 08 33 62