Gjennom nytenkning og utvikling
skaper vi bærekraftige løsninger.
Norsk
English
Español
Portugés
Hovedside
The Logic Cycle
Matavfallskverner
Miljøløsninger
Produkter
Artikler
Om oss

The Logic Cycle

- en rettferdig løsning.


En av de største problemer med dagens renovasjonsløsninger er å fordele kostnadene på en rettferdig måte og på en måte som fører til at det oppstår mindre søppel. Det vanligste er at hver husstand betaler en fast pris, uansett hvor mange som bor der eller hvor mye søppel som genereres.

The Logic Cycle løser dette problemet med å knytte avfallshånterings-kostnadene direkte til varene som genererer avfallet. På denne måten vil store husholdninger med et forholdsvis høyt forbruk, automatisk betale mere enn en husholdning bestående av bare en enslig og nøktern person.

Noen andre hovedpunkter;

Den er renslig, ikke noe lukt eller søl. Les mer...

Den bidrar til å redusere avfallsmengden. Les mer...

Den er gratis. Les mer...

 

Last ned vår .pdf presentasjon av The Logic Cycle.

Tel: +47 74 08 30 61
Mob: +47 905 77 044
Fax: +47 74 08 33 62