Gjennom nytenkning og utvikling
skaper vi bærekraftige løsninger.
Norsk
English
Español
Portugés
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi trenger ikke Ørin-anlegget!


Det planlegges å bygge et stort biogassanlegg på Ørin i Verdal, den skal kunne behandle 15 000 tonn slam og 15 000 tonn matavfall. Selv om intensjonene er de aller beste, er anlegget likevel en feilinvestering og istenden for å løse et problem vil den bidra til å opprettholde en kostbar og lite hygienisk innsamlingsløsning for matavfallet (brundunken).

- Lukt eller ikke lukt, vi trenger ikke Ørin-anlegget !
21.07.04 (Trønderavisa) Med bakgrunn i denne artikkelen har både Verdalingen og Trønderavisa skrevet om mine synspunkter i denne saken. Trønderavisa trykket hele manuskriptet på side 2 og 3 på onsdag !

- Biogass er ikke løsningen !
17.07.04 (Trønderavisa) og 15.07.04 (Verdalsavisa) - Danskene har innsett det, hvorfor ikke trønderne?


Så enkelt kan det gjøres !

- Komposteringsanlegg på dunken
01.07.04 (Verdalsavisa) Avfallsrådgiver Gaute Adler Nilsen mener det er horribelt å bygge et kompostanlegg til 100 millioner kroner på Ørin. Han mener tilskudd til innkjøp av matavfallskverner ville vært en langt bedre investering.

- Biogassanlegg allerede foreldet !

09.07.04 (Trønderavisa) Dette er hva Trønderavisa skriver om mine synspunkter angående Ørin-anlegget.

Andre relevante artikler;

Strides stadig om biogass
28.06.04 (Verdalsavisa) Midt-Norsk kompost forsøker etter beste evne å overbevise innbyggerne på Ørmelen om at et nytt biogassanlegg ikke vil være sjenerende, men sliter med å få gehør.

Lover nesten luktfritt på Ørin
12.06.04 (Trønderavisa) Midt-Norsk kompost lover at det planlagte biogassanlegget på Ørin vil bli nesten luktfritt ved normal drift. Det satses på innebygd anlegg til 100 millioner kroner.

Vil ikke ha Ørin-gass
25.05.04 (Verdalsavisa) Ørmelen vel synes allerede det lukter vondt av planene Midt-Norsk kompost har om å etablere seg på Ørin.

Alt organisk avfall til Ørin
15.03.04 (Trønderavisa) Nytt anlegg for behandling av 30.000 tonn organisk avfall årlig fra 41 kommuner, vil bli bygd på Ørin av Midt-Norsk Kompost AS.

Verdal høyaktuell for kompostgigant
22.01.04 (Verdalsavisa) Ørin ligger godt an til å bli plassering for det gedigne komposteringsanlegget som Midt-Norsk Kompost skal etablere i Nord-Trøndelag. Anlegget til over 100 millioner kroner er et høyteknologisk biogassanlegg.

- Feilslått kildesortering
08.08.03 (Trønderavisa) Kildesortering av matavfall er en fullstendig feilslått miljøsatsing. Det er uhygienisk, farlig, dyrt og svært dårlig likt av brukerne.

– Smittefarlig matavfall
29.07.03 (Trønderavisa) – Brune dunker med matavfall er rene bakteriebomber, sier direktør og mikrobiolog Trygve Eklund i Statens arbeidsmiljøinstitutt. Men nordtrønderske kommuner som praktiserer kildesortering av matavfall, har ingen planer om å avvikle ordningen.

Kamp om kompost
12.06.03 (Trønderavisa) Det vil etter alt å dømme bli en kamp mellom Tranamarka i Steinkjer og Ørin i Verdal når Midt-Norsk Kompost AS skal bygge sitt nye sentralanlegg for behandling av organisk råstoff. Aksjekapitalen i selskapet utvides i disse dager fra en...

Helserisiko på fyllinga
15.04.03 (Trønderavisa) Avfallsarbeiderne må betale prisen for samfunnets ønske om kildesortering og gjenvinning av avfall. Et doktorgradsarbeid utført av senioringeniør Kari Kulvik Heldal ved Statens arbeidsmiljøinstitutt, viser at avfallssorteringen fører til økt...

Kvern kan gi gratis renovasjon
28.12.02 (Trønderavisa) Gaute Adler Nilsen fra Levanger mener man kan fjerne renovasjonsgebyret kommunene tar fra husholdningene. – Med ei avfallskvern og en returpose er man kvitt behovet for gebyr, hevder Nilsen.

Vil bygge kompost-kraftverk
01.08.02 (Trønderavisa) Midt-Norsk Kompost AS kan bli selskapet bak Trøndelags første gasskraftverk. Kompostanlegget til 60 millioner kroner skal produsere metangass, elektrisitet og fjernvarme.Hva mener du? Delta på vårt diskusjonsforum.

Les også Forbud eller påbud? for mer rellevant info.

Meld deg på vårt nyhetsbrev! - Klikk her!

 

Tel: +47 74 08 30 61
Mob: +47 905 77 044
Fax: +47 74 08 33 62