Gjennom nytenkning og utvikling
skaper vi bærekraftige løsninger.
Norsk
English
Español
Portugés
 

 

 

Kommentar:

Å være imot kverner er like meningsløst som å være imot utbedring av avløpsforholdene.
- miljøet taper i begge tilfeller.

Gaute Adler Nilsen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gamle artikler om matavfallskverner

 

Matavfall ødelegger IKKE kloakknettet !
- bakgrunn NRK reportasje 08.10.03

Ufarlig å kildesortere
Norsk renholdsverksforening (NRF) tilbakeviser spekulasjonene om at kildesortering av matavfall i privathusholdninger er en helserisiko for abonnenter og renovatører.

Feilslått kildesortering,
Folk blir ført bak lyset, Trønderavisa 08.08.03

Er kildesortering farlig?
En artikkel i Lofotposten den 22. juli 2003 satte igang et skred av tilsvarende artikler i andre aviser over hele landet, og debatten har vel ikke gitt seg ennå?

Ny tvivl om genbrug af køkkenaffald
Den Danske regeringen går imod EU, når den i ny affaldsstrategi ikke vil gennemtvinge mere sortering af organisk affald. Miljøstyrelsen mener ikke, at det kan betale sig.

Teknisk Ukeblad skriver om kverner 070403
Matavfall er miljøbombe.

Helserisiko på fyllinga
Avfallsarbeiderne må betale prisen for samfunnets ønske om kildesortering og gjenvinning av avfall.

Oftere syk enn før
Kanskje er det en sammenheng mellom det vi går og puster inn og det at vi blir syke.

Kildesortering gir lungeskader
Soppsporer og giftstoffer fra bakterier, såkalte endodoksiner, kan føre til kronisk bronkitt og tap av lungefunksjon.

Ja til avfallskvern
Overhalla kommunestyre sa JA til bruk av avfallskvern.

Matavfall og avfallskverner
Debattinnlegg i Fedrelandsvennen med oppfordring til kommunen om å ta brukerne på alvor.

Foreslår kverning av matavfallet
Stokke vil kutte kommunens rekordhøye avfallsgebyr.

Kvern kan gi gratis renovasjon
Med ei avfallskvern og en returpose er man kvitt behovet for gebyr, hevder Nilsen.

Renovasjon i BARDU
I Bardu behandles matavfallet ved at hver enkelt abonnent kverner matavfallet med en elektrisk kvern som er montert i vasken på kjøkkenet.

Trives med matkverna
Hans Roger Selnes er en av dem som har gode erfaringer med matavfallskvern i kjøkkenbenken.

Livssyklusanalyse av kvern, utført av Universitetet i Wisconsin, USA. - Et sammendrag på engelsk av dette omfattende forskningsprosjektet, opprinnelig presentert i en 571 siders rapport med tittel; "Life-Cycle Comparison of Five Engineered Systems for Managing Food Waste"

Safe, Environmentally-Sound Solution for Food Waste.
En kort og grei artikkel om miljøfordelene med å bruke matavfallskverner (på engelsk).

NEW YORKERS CAN INSTALL FOOD WASTE DISPOSERS
De elste bydelene i New York, slik som Manhatan, har hatt forbud mot matavfallskverner
helt fram til 1997. (på engelsk).

Matavfallskvernen er den mest miljøvennlige løsningen for håndtering av matavfall.
En artikkel om miljøfordelene med å bruke matavfallskverner i Norge.

Det fins en bedre løsning.
Også en artikkel om miljøfordelene med å bruke matavfallskverner i Norge.

Får betaling for å hive matavfallet i kloakken.
En artikkel om Surahammar kommune, som har tilrettelagt så godt for bruken av matavfallskverner at denne løsningen er til og med mer miljøriktig enn hjemmekompostering.

Teknisk sjef Geir Baustad i Brønnøy kommune ønsker forbud:
"Kun rotter har fordel av matavfallskverner" Dette innlegget er en perfekt eksempel på hvor misforstått denne løsningen kan være.

Tilsvar til Geir Baustads innlegg.
Her forklares hvorfor et forbud mot bruk av matavfallskverner ikke er veien å gå.

Kildesortering av matavfall med husholdningskverner, av Kyrre Halvorsen, spesialkonsulent, Bardu kommune. Artikkelen er hentet fra Kommunalteknikk 7/99, side 8-9, Og beskriver bakgrunnen for valget av en slik løsning og erfaringene man har hatt til nå.

Artikler om andre miljørelaterte saker

Vil bygge kompost-kraftverk
Kompostanlegget til 60 millioner kroner skal produsere metangass, elektrisitet og fjernvarme.

Er Norge i ferd med å stenge verdens beste renseanlegg?
En artikkel som er kritisk til miljøvernmyndighetenes krav til utbygging av kostbare kjemiske og biologiske renseanlegg.

Burn me.
En artikkel fra New Scientist som er kritisk til gjenvinning av papir.

Hvem har sagt at kompostering er miljøvennlig?
En artikkel som er forklarer hvorfor kompostering av kildesortert matavfall likevell ikke er miljøvenlig.

Hvem har sagt at kompostering IKKE er miljøvennlig? Av seksjonssjef Kari Holden, SFT. Miljømyndighetene er uenige med Gaute Adler Nilsen når han hevder at kjøkkenavfallskvernene har store miljøfortrinn i forhold til kildesortering og kompostering av matavfall.

Jeg sier at kompostering ikke kan være miljøvennlig....så lenge kostnadene er så høye og når det tross alt finnes rimeligere alternativer.

Miljøvern, manipulasjon og prestisje
Vet de hva de snakker om?

Gjenvinning - hva er problemet?
Trekker debatten om gjenvinning oppmerksomheten bort fra de reelle miljøutfordringene?

Folkehelsa bekymret
Statens institutt for folkehelse er bekymret over rotteplagen flere steder i Oslo.

Våtorganisk avfall gir "næring" til biologisk renseanlegg. Denne artikelen illustrerer fordelene med å inkludere matavfall i kloakken.

Miljø, rovdyr og samfunnsøkonomer. Duellen mellom mennesket og naturen blir i det moderne Norge godt illustrert i debatten omkring ulve- og bjørnebestanden. Biologer, bønder, filosofer og politikere har lagt frem ulike synspunkter. Også samfunnsøkonomer er opptatt av naturens verdi.

Meld deg på vårt nyhetsbrev! - Klikk her!

 

Tel: +47 74 08 30 61
Mob: +47 905 77 044
Fax: +47 74 08 33 62