Gjennom nytenkning og utvikling
skaper vi bærekraftige løsninger.
Norsk
English
Español
Portugés
 

 


 

 

 

 

Hvordan virker kvernen?


Matavfallskvernen river matrestene opp i små biter og sender dem ut med avløpsvannet, som transporterer det videre til renseanlegget eller septiktank.

Man skrur på kaldvannet, slår på kvernen, og har i matrestene litt etter litt, slik at kvernen ikke overbelastes. Vannet sørger for at matpartiklene vaskes ut av kvernen og føres videre ut i avløpet.

En skulle kanskje tro at en slik løsning ville skape problemer for avløpsnettet eller påføre renseanleggene større kostnader og økte slammengder, men på tross av at det finnes over 50 millioner kverner i daglig drift verden over, så kjenner vi ikke til slike hendelser. Dette skyldes i stor grad at avløpssystemet i utgangspunkt er konstruert for å håndtere organisk avfall, og at matavfall fremmer en rekke av de naturlige e-coli bakterier, den vanligste bakterien i tykktarmen hos mennesker.nedbrytnins-mekanismene som foregår i avløpet og ved renseanleggene.

Løsningen egner seg spesielt godt for husstander tilknyttet slamavskillere eller septiktanker, da det næringsrike matavfallet fremmer den mikrobiologiske nedbrytningen av slammet - slik det også gjør i avløpsnettet - resultatet blir bedre rensing og hygienisering av utløpsvannet, samt reduserte slammengder.

Mekanismen . Hva kan males opp? . Lar seg ikke misbruke . Vedlikehold Vannforbruk . Strømforbruk . Montering . Brukerveiledning


Mekanismen

Kvernen fungerer ved at man først skrur på kaldtvannet, halv styrke eller mer, slår på kvernen ved å trykke på vakuumbryteren (eller vanlig elektrisk bryter dersom vakuumbryteren ikke medfølger), og har i matrestene litt etter litt slik at kvernen ikke overbelastes, og slik at vannet rekker å skylle bort det oppmalte matavfallet. Når man er ferdig slår man av kvernen, lar vannet renne noen sekunder slik at vannlåsen spyles ren, og skrur av vannet. Kvernen har ingen kniver som kan sløves eller utgjøre en sikkerhetsrisiko, spesielt for barnefingre, derfor er kvernen også barnesikker.

Bildet ovenfor viser hvordan oppmalingsprosessen foregår. Prinsippet er lik for de fleste moderne matavfallskverner som markedsføres i dag. Kort forklart, blir matavfallet slengt mot rillene på innsiden av kvernkammeret av sentrifugalkraften, som oppstår når bunnplaten begynner å rotere, samtidig blir det skjøvet rundt av skovlene (impeller arm) som sørger for at matavfallet rives i stykker mot rillene, tilsvarende som når man bruker et rivjern til å raspe opp ost, gulerøtter og lignende. Skovlene er løse, de står ut mot veggene kun av sentrifugalkraften, og de gir etter om de møter for harde eller seige gjenstander, legg merke til beinbiten i bildet.

Mekanismen reduserer også faren for at kvernen tar skade av eventuelle overbelastninger, eller uhell ved at for eksempel en kniv skulle havne nede i kvernen. En annen fordel er at mekanismen gjør det umulig å misbruke kvernen til for eksempel å male opp plast-, og metallgjenstander, de er enten for seige eller for harde til at kvernen greier å raspe dem opp.

Mekanismen . Hva kan males opp? . Lar seg ikke misbruke . Vedlikehold Vannforbruk . Strømforbruk . Montering . Brukerveiledning


Hva kan males opp?

Oppmalingsmekanismen sørger for at kvernen kan ta imot mesteparten av matavfallet som oppstår i kjøkkenet slik som frukt og grønnsakrester, rekeskall, fisk-, kylling-, og til og med kotelettbein i de kraftigste modellene.

Mekanismen . Hva kan males opp? . Lar seg ikke misbruke . Vedlikehold Vannforbruk . Strømforbruk . Montering . Brukerveiledning


Lar seg ikke misbruke

Moderne matavfallskverner lar seg ikke misbruke. Som nevnt ovenfor sørger den spesielle mekanismen for at plast- og metallgjenstander ikke lar seg male opp. Denne begrensningen gjør kvernen til et effektivt utsorteringsverktøy for matavfall, og som ingen annen løsning kan vise maken til.

Det må presiseres at kverner som ble produsert helt mot slutten av 70-tallet var kraftige nok til å male opp nær sagt hva som helst, inklusivt plast, tekstiler, blikkbokser og batterier. Disse kvernene ble konstruert i en tid da plast, og bruken av batterier var minimal, og hvor hovedparten av avfallet bestod av matavfall, eller i utgangspunkt var organisk. Kvernene var konstruert for å knuse selv de hardeste kjøttbein. Da sammensetningen av husholdningsavfallet etter hvert endret seg, ble det nødvendig å konstruere kverner som ikke lot seg misbruke til å male opp plast og annet uorganisk avfall, da man fryktet at slikt avfall ville kunne skape problemer for avløpsnettet og/eller renseanleggene. Her ligger kanskje også en viktig del av forklaringen for at denne løsningen er blitt så kraftig motarbeidet fra bl.a. SFT og en rekke andre norske fagmiljøer for noen år siden. Trolig var frykten egentlig rettet mot disse kverner, med den foreldete mekanismen, og de ulempene de kunne ha skapt dersom de også skulle bli markedsført i Norge.

Mekanismen . Hva kan males opp? . Lar seg ikke misbruke . Vedlikehold Vannforbruk . Strømforbruk . Montering . Brukerveiledning


Vedlikehold

Matavfallskverner er som regel bortimot helt vedlikeholdsfri, spesielt dersom de er produsert med en induksjonsmotor, slik de fleste er i dag. Noen produsenter foretrekker å benytte børstemotorer da de er lettere og billigere, ulempen er at børstene slites og må før eller siden byttes ut. En annen fordel som kverner med induksjonsmotor har, er at de ofte er utstyrt med en mekanisme som automatisk reverserer motorretningen, dersom den er i ferd med å stanse. Dette gjør at slike kverner er nesten ustanselig, samtidig unngår motoren å brenne seg fast. De fleste matavfallskverner er også selvrensende ved vanlig bruk, og de fleste er også bygd for enkelt å kunne koble avløpsslangen fra oppvaskmaskinen, til kvernen, slik at når oppvasken er ferdig, spyles kvernkammeret rent med det varme vannet som fortsatt inneholder rester av oppvaskmiddel.

Mekanismen . Hva kan males opp? . Lar seg ikke misbruke . Vedlikehold Vannforbruk . Strømforbruk . Montering . Brukerveiledning


Vannforbruk

Gjennomsnittlig vannforbruk er ca. 3 liter pr. person pr. dag, men mesteparten er vann som allerede er brukt til skylling av tallerkener, grønnsaker, osv. Enkelte undersøkelser har også påvist en markant reduksjon av vannforbruket, det skyldes nok ikke kvernbruken alene, men mer sannsynlig også en kombinasjon med en større bevissthet med vannforbruket under testperioden. Uansett, vannforbruket endres minimalt og andre tiltak slik som sparedusjer og utskifting av gamle toaletter til moderne vannbesparende modeller, gir vesentlig større reduksjon av vannforbruket, dersom det er en prioritert målsetting. .

Mekanismen . Hva kan males opp? . Lar seg ikke misbruke . Vedlikehold Vannforbruk . Strømforbruk . Montering . Brukerveiledning


Strømforbruk

Strømforbruket er beregnet til ca. 6 kWh pr. år pr. husholdning, tilsvarende 3-4 kr pr. år. Med et så lavt energibruk er det lite trolig at andre transportløsninger vil kunne være mer energisparende eller billigere enn en kvernløsning.

Mekanismen . Hva kan males opp? . Lar seg ikke misbruke . Vedlikehold Vannforbruk . Strømforbruk . Montering . Brukerveiledning


Montering

Kvernen kan enkelt og rimelig monteres i de fleste moderne kjøkkenvasker med 90 mm ventilåpning. Vasker med mindre ventilåpninger kan lett ombygges slik at kvernen også kan monteres i eldre vasker.

Merk at avløpsslangen til oppvaskmaskinen med fordel kan tilkobles kvernen, slik at det varme vannet med rester av vaskemiddel vil spyle kvernkammeret rent hver gang maskinen er ferdig med oppvasken.

Monteringsveiledning (åpner på ny side)

Dimensjoner

Model 55: som model 65 på bildet med unntak av;
største bredde 17,3 cm (istedenfor 18,4 cm)

Model 65: se bildet.

Model 75: som model 65 på bildet med unntak av;
største bredde 21,0 cm (istedenfor 18,4 cm).
avstand mellom kvernsenter og avløpsrør-senter 15,0 cm (istedenfor 12,2 cm).
avstand fra bunn av oppvaskkum til senter av utløpet 17,9 (istedenfor 16,8).

 

 

Mekanismen . Hva kan males opp? . Lar seg ikke misbruke . Vedlikehold Vannforbruk . Strømforbruk . Montering . Brukerveiledning

 

Opp til toppen av siden

 

Tel: +47 74 08 30 61
Mob: +47 905 77 044
Fax: +47 74 08 33 62